Hz. Âdem cennetten kovuldu mu?

Tarih: 26.07.2023 - 08:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Adem cennetten kovuldu mu, yoksa çıkarıldı mı?
- Kovuldu demek uygun olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem “Cennetten çıkarıldı” demek, daha uygun daha saygılı bir ifadedir. Zira bunun birçok hikmeti, rahmeti ve neticeleri vardır.

Bir çekirdeğin, çekirdeklik hâlinden ağaç hâline terakki etmesi için ambardan çıkarılıp toprağa ekilmesi gibi, insan türünün dünya toprağına ekilmesi için de Hz. Âdem aleyhisselam cennetten çıkarılmıştır.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri bize çok şey anlatmaktadır:

“Hazret-i Âdem'in (as) cennetten ihracı (çıkarılması) ve bir kısım benî-âdemin cehenneme idhali ne hikmete mebnîdir?

"Elcevab: Hikmeti, tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki; bütün terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i İlahiyeye bir âyine-i câmia olması, o vazifenin netaicindendir."

"Eğer Hazret-i Âdem cennette kalsaydı; melek gibi makamı sabit kalırdı, istidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur, o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i ilahiye, nihayetsiz makamatı katedecek olan insanın istidadına muvafık bir dâr-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak mukteza-yı fıtratları olan malûm günahla cennetten ihraç edildi."

"Demek Hazret-i Âdem'in cennetten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi; küffarın da cehenneme idhalleri, haktır ve adalettir.” (Mektubat, s. 42-43)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun