Heykel şeklindeki süs eşyalarını evimizde bulundurmamız caiz midir?

Tarih: 06.09.2006 - 12:26 | Güncelleme:

Soru Detayı
Evlerde ve bazı mekânlarda kullanılan süs eşyaları insanı gizle şirke götürür mü? Malum, bunların arasında Hristiyanların kullandığı melek kabartmaları gibi heykeller var ve heykellerde farkında olmadan cahiliye dönemindeki evlerin içine giren putlara benzetilemez mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Manzara resimlerinde şüphe yoktur. Cansıza âit resimlerin mahzursuz olduğu bilinen bir hakikattir. Ancak canlıya âit resimler, oyuncak bebekleri, bahsedilen kurt, kuş resimleri, çocukların oynamaları için olursa câiz olduğu kitaplarımızdaki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Peygamberimiz (asm)'in bizzat bir tatbikatından verilen örnek de bunun câiz olduğunu göstermektedir.

Nitekim Resûl-i Ekrem Hazretleri bir ağaç atla oynayan kız çocuğunu görünce menetmemiş, oynamasına müsaade vermiştir. Bunun gibi delilleri toplamış olan fakihler, çocuk oyuncaklarının cevazına kani olmuşlar, alıp satmanın haram olmadığı hükmünü istihrac etmişlerdir. Bu mevzuda bilgi veren Mısır Müftüsü Haseneyn Mahluf, (Şer’î Fetvalar) kıtabında özetle şöyle demiştir:

"İmam-ı Ebû Bekir bin Arabî, İmam-ı Nevevi, İmam-ı Kastalânî ve diğerleri, cisimli resimler edinmenin haram olmasında ulemanın ittifakını nakletmişlerdir. Yalnız bunlardan çocuk oyuncaklarını istisna etmişlerdir. Mücessem olsa bile Şâri, çocuk oyuncaklarına müsaade etmiştir. Bu oyuncaklar ister çamurdan, ister kumaştan, ister helvadan, ister pamuk ve odundan olsun farketmez, deve, at gibi oyuncak da olsa hepsi câizdir, demişlerdir."

Ancak takvâda ise bunların heykelleşmişlerini almamak gerektiği ifade olunmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun