Her türlü günahtan dönüş var mı?

Tarih: 02.06.2023 - 12:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Her türlü durumdan her türlü günahtan dönüş var mıdır?
- Ben çok kötü günahlara düştüğümü düşünüyorum kendimi iyi bir kul hissetmiyorum, kendime nasıl bir yol çizmeliyim, her şeye rağmen az da olsa iyi bir kul olabilir miyim yoksa onca şeyden sonra her şey için çok mu geç?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam’da şirkten başka af kapsamına girmeyen tek bir günah yoktur.

“Şüphesiz ki: Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur.” (Nisa, 4/116) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Ancak bu ayetin bu ifadesi de çoğu kimseler tarafından yanlış anlaşılmıştır. Zannedilmiş ki şirk asla affedilmez. Hâlbuki, sahabilerin birçoğu müşrik idi, iman ettiler ve sahabe oldular.

Bu ayette anlatılan şudur:

Hangi günah olursa olsun, imanla kabre girdikten sonra, o günahların hepsi (mutlaka affedilir değil), affın kapsama alanına girer, yalnız şirk günahıyla vefat edeneler bu alanın dışındadır.

Burada şirkin, ateizmin, deizmin, katlin, zinanın, hırsızlığın, hülasa bütün günahların Allah tarafından af edilebileceğine vurgu yapılmıştır. Yeter ki ölmeden önce samimi bir şekilde iman etmiş osun.

Bu ayette Kuran’ın ilk muhatapları Mekke müşrikleri olduğu için küfrün şirk çeşidine dikkat çekilmiştir. Yoksa şirk ile diğer küfür çeşitleri arasında fark yoktur. Yani, müşrik olarak ölen de ateist olarak ölen de Kuran’ı inkâr etmiş olarak ölen de bir tek ayeti inkâr etmiş olarak ölen de Allah’a ortak koşan da çocuk koşan da teslis koşan da noksan sıfat koşan da bu küfür çeşitlerinden biri üzerine ölürse affedilmez, ebedî cehennemde kalır.

Eğer ölmeden önce sağlam bir imana sahip olursa, şirk, küfür dâhil daha önceki bütün günahları af kapsamına girer. Allah dilerse affeder, dilerse cezasının hepsini veya bir kısmını çektirdikten sonra cehennemden alıp cennetine koyar.

O hâlde bize düşen, her şeyden önce sağlam bir imana sahip olmaktır. Sonra bu imanın gereği olan Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenip onlara riayet etmektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Büyük günah işleyen tövbe ederse af olur mu?

Allah işlediğimiz günahları, hesap günü diğer insanlara da gösterecek midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun