Hayvanların verdiği zararları kim tazmin eder?

Tarih: 22.08.2021 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesela benim bir hayvanım bir insanı yaralarsa veya öldürse, bana kısas ve diyet gerekir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir hayvanın bir insana verdiği zararda, o hayvanın sahibine kısas yapılmaz.

Hayvanların meydana getirdiği zararlardan sorumluluk ve şartlarına gelince:

Hayvanların yaptığı zararların tazminat konusu olup olmayacakları konusunda ilk bakışta birbirine zıt gibi görünen, fakat gerçekte birbirini tamamlayan hadisler vardır. Bunları birlikte değerlendiren müçtehitler şu neticeleri tespit etmişlerdir:

a) Hayvan sahibinin hayvanını gözetleme ve koruma mecburiyetinde olmadığı durumlarda, hayvanların meydana getirdiği zararlar tazminat konusu değildir. (Mecelle, md. 94, 930 vd.)

b) Sahiplerinin gözetip korumaları gerekli olan yer ve durumlarda, hayvanların yaptığı zararlar sorumlular tarafından tazmin edilir. (Mecelle, md. 929-936)

İkinci Sorumlu

Hayvanların yaptığı zararlardan sorumlu olan daima onların sahipleri değildir; burada önemli olan kusur olduğu için, sorumlu olan da kusur kendisinde ait olan şahıstır.

Kusur yerine göre hayvanın sahibinin olabileceği gibi vekilinin, emanetçinin, ariyet alanın, kiralayanın, işçinin, gasıbın da olabilir; bunlardan hangisi kusurlu ise, zarar kimin kasıt, ihmal ve tedbirsizliğinden ileri gelmiş ise tazminat sorumluluğu da ona aittir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 45
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun