Ha-Mim sureleri hakkındaki hadislerin sıhhatleri nelerdir?

Tarih: 03.07.2016 - 01:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

1- “Ha-mim ile başlayan sureler Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” (Suyutî, Câmi’us sağir, 3/422, no.3852)
2- “Kuran-ın Ha-Mim ile başlayan sureleri yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Her Ha-Mim, gelip cehennemin bir kapısına durur ve: ‘Ya Rabbi! Bana inanıp iman etmiş ve beni okumuş, okumaya devam etmiş olan bu kulunu, (cehennemin) bu kapısından içeri sokma‘ diye yalvarır durur.” (Suyutî, Câmi’us sağir, 3/422, no.3853; Beyhakî, Şu’abu'l- İmân)
3- "Her şeyin bir özü vardır. Kuran’ın özü ise, “Hâ-mîm’lerdir. Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-Mîm’leri okusun. Eğer düşman ansızın saldırırsa, (onlardan korkmayın ve) ve şöyle deyin: Hâ-mîm. Lâ Yunsarûn’ (Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 1605)
 4- Özel olarak Ha mim sureleriyle okuyarak, yazarak şifa vs dileniyor. Bu uygulamanın sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Bu hadis rivayeti oldukça zayıftır. (bk.el-Elbani, Daif’ul-Camii’s-Sağir, h. no:2801)

2. Bu hadis rivayeti de zayıftır. (bk. el-Elbani, Daif’ul-Camii’s-Sağir, h. no:2802)

3. Tirmizi’de yalnız “Eğer düşman geceleyin ansızın size saldırırsa, şöyle deyin: “Hâ-Mîm. Lâ Yunsarûn” manasındaki ifade vardır.

Bu hadis rivayeti sahihtir. (bk.el-Elbani, Sahih ve Daifu süneni’t-tirmizi, h. no:1682)

“Her şeyin bir özü vardır. Kuran’ın özü ise, Hâ-mîm’lerdir.” manasındaki ifade ise, Taberani’de geçiyor ve sahihtir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/159)

“Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-Mîm’leri okusun” manasındaki ifade ise, bir kısım tefsir ve hadis kaynaklarında yer almıştır. (bk. İbnu’d-Daris, Fedailu’l-Kur’an,1/102;  ed-Durru’l-Mensur, Mümin, 40/1-3 ayetlerin tefsiri; Kenzu’l-Ummal, h.no:2696; Meraği, Mümin suresinin başlangıcı)

Kaynaklarda bu rivayetin zayıf veya sahih olduğuna dair bir tespite de rastlayamadık.

4. Kur'an’ın şifa olduğunu bizzat Kur’an ifade etmiştir. “Ha Mim”ler de buna dahildir. Ancak hususi olarak ha mimlerin şifa olduğuna dair bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- Bununla beraber, zaman içinde bazı salih kimselerin tecrübeleriyle sabit olan bazı dualar ve tılsımlar -hadiste geçmese de- insanlar tarafından kabul görmüştür. Bu uygulama birçok dualar için geçerli olduğu gibi “Ha-Mim”ler için de geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun