Arapları sevin onların bekasını isteyin, sözü hadis mi?

Soru Detayı

Bu hadisin orijinal Arapçalarını, sıhhat durumlarını ve kısa açıklamalarını verirseniz memnun olurum:
''Arapları sevin onların bekasını isteyin: Zira onların bekası İslam’ın nuru, son bulmaları karanlığıdır. (Ramuzu'l-Ehadis; Ebu Şeyh, Tabakatü’l-muhaddisin IV, 273; Ebu Nuaym, Ahbaru Isbahan, II, 340)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisin kaynağı için bk. Ebu Nuaym, Ahbaru Isbahan, 2/317.

Arapça metni şöyledir:

أَحِبُّوا الْعَرَبَ، وَبَقَاءَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَصَلَاحَهُمْ، فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ نُورٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَفَسَادَهُمْ ظُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ

Bizim anladığımız kadarıyla bu hadisin tercümesi şöyledir:

“Arapları sevin, onların İslam’da bekalarını ve salahlarını(İslam’a göre düzgün bir hayat yaşamalarını) isteyin. Çünkü, onların salahı İslam’da/İslam için bir nurdur, bozulmaları ise İslam’da/İslam için bir karanlıktır.”

-Diğer bazı kaynaklarda (Nushatu Nebit b. Şerit, s.128; el-Camiu’s-sağir ve ziyadatuhu, hno: 1187) Arapça metin şöyledir:

أحبوا العرب وبقاءهم، فإن بقاءهم نور في الإسلام، وإن فناءهم ظلمة في الإسلام

Türkçesi:

“Arapları sevin ve onların bekalarını isteyin. Çünkü onların bekası İslam’da(İslam için) bir nurdur; onların yok olmaları ise, İslam’da(İslam için)bir karanlıktır.”

- Bu hadis rivayeti zayıftır. (bk. Ebu Şeyh, Tabakatü’l-muhaddisin IV, 273; el-Elbani, Daifu’l-Camii’s-Sağir, hno: 174)

- Konuyla ilgili farklı rivayetlerin hepsinde zayıf ravilerin bulunduğu değişik muhaddisler tarafından ifade edilmiştir. (bk. Silsiletu’l-ahadisi’d-daife, 2/47)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
733 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun