Günah işleyeni, kıldığı namaz Allah’tan uzaklaştırır mı?

Tarih: 29.11.2016 - 08:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim namaz kılar da o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa, o namaz olsa olsa onun Allah’tan uzaklaşmasını sağlar" hadisi sahih midir?
- Namaz kıldığımız halde kötülük işlemeye devam ediyorsak, bu bizi Allah’tan uzaklaştırır mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sözün İbn Abbas , İbn Mesud, Katade, Hasan-ı Basri gibi alimlere ait olduğu bildirilmiştir.

Ankebut suresinin, “Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı, ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah’ı namazla anmak, elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir.” mealindeki 45. ayetini tefsir ederken bunu söylemişlerdir. (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

- Bu bilgiyi -senetsiz de olsa- Hz. Peygamber (asm)'e dayandıran alimler de vardır. (bk. Razi, ilgili yer)

- Ancak, merfu olarak rivayet edilen şeklinin sahih olmadığı bildirilmiştir. (bk. el-Elbani, silsiletu’l-ahadisi’d-daife, 1/58-59)

- Sahabe ve diğer alimlerden gelen yorumlar, sert bir uyarı kalıbında değerlendirilebilir.

Aksi takdirde, İslam’da kabul edilen “bir yandan sevap, bir yandan günah kazanan” kimselerin bulunmaması gerekir. Bu ise ayet ve sahih hadislere aykırıdır.

Bu konuda sahih bir rivayette yer alan şu ifadeler de yukarıdaki mevkuf rivayetlerin de “sert bir uyarı kalıbında” olduğunu göstermektedir. Bu sahih rivayette şu bilgiler vardır:

Hz. Peygambere “bir adamın gece namaz kıldığını, sabah olunca da hırsızlık yaptığını” söylediklerinde, “Kıldığı namaz, onu (bu günahtan) uzaklaştıracaktır.” buyurdu. Hafız Heysemi, İbn Hanbel ve Bezzar’ın aktardığı bu rivayetlerin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h.no:3555-3556)

Bu hadisten, namaz kıldığı halde günah işleyen kimsenin bu günahın o namazına zarar vermeyeceği anlaşılmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun