Genç ve güzel kalacak hizmetçiler kimler?

Tarih: 31.03.2022 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsan suresi 19 ayetini açıklar mısınız?
“Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.” (İnsan Suresi 19)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsan suresi 15-21. ayetlerde cennetliklerin içecekleri içkiler, sunucular ve hizmetçiler anlatılmakta; elbiseleri ve takıları tasvir edilmektedir.

Müfessirler buradaki kâselerin gümüş ve billurla tanıtılmasının ve diğer maddi tasvirlerin sadece bilinmeyeni bilinenle anlatmak, böylece muhatabın zihninde cennet nimetleriyle ilgili bir imaj, bir fikir oluşturmak ve sonuçta bir arzu uyandırmak maksadıyla yapılmış bir benzetmeden ibaret olduğunu belirtirler.

Bunların mahiyetleri hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. Nitekim Abdullah b. Abbas, “Cennetteki nimetlerle dünyadakiler arasında isim benzerliğinden başka benzerlik yoktur.” demiştir. (bk. Râzî, ilgili ayetn tefsiri)

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın.” (İnsan, 76/19)

Cennetliklerin çevresinde hep taze vildanlar dönüp dolaşır. Bunlar düzenli çalışıp dizilen inciler misali bir görünümdedirler.

Şüphesiz bunca ilgi ve hizmet, cennetlik olan müminin Allah yanındaki değerini ifade etmekte ve her şeyin onun için yaratıldığını göstermektedir.

Aynı zamanda bu, cennetin kusursuz bir plana ve programa göre oluşturulduğunun bir başka anlatımı sayılır.

Hizmet eden vildanlar bile hep yaşıt, elvan ve inci misali düzenli, çekici ve çarpıcıdırlar. Öyle ki, hepsi de programlı hizmet eder ve bu durum sürüp gider.

Bu ayette dikkat çeken kelimelere farklı anlamlar verilmiştir. Bunlardan önemli gördüğümüz birkaç yorumu şöyle açıklayabiliriz:

1. وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ Ölümsüz gençler şeklinde meal verilen bu kelimeden maksat:

a) “Cennet halkının hizmeti için pervane olan, gençlikleri, dinçlikleri ve parlaklıkları daimi olan, yaşlanmayan, değişmeyen ve zayıflamayan / güçsüz olmayan gençlerdir.” (bk. Meraği, ilgili ayetin tefsiri)

b) Vildan kelimesi, çocuk manasına gelen “velid”in çoğuludur. Hızlı koştukları, hafif ve kolay hareket ettikleri için hizmet etmeye elverişlidirler. Hizmet edilenler de onlara emir vermek veya sakındırmak istedikleri zaman bundan çekinmezler. Bu ifade böyle bir manzarayı nazara vermeye yöneliktir. (bk. İbn Aşur; ayrıca bk. Razi, ilgili yer)

c) Valideyn ve evlada muhabbet-i meşruanın neticesi:

"Cenab-ı Erhamürrâhimîn (Nass-ı Kur'an ile), onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mesud aileye safi olarak lezzet-i sohbeti, cennete layık bir hüsn-ü muaşeret suretinde, dar-ı bekada ebedî mülâkat ile ihsan eder. Ve on beş yaşına girmeden, yani hadd-i büluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar, وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette, onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir. Veledperverlik hislerini memnun eder. Ebedî o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinn-i teklife girmediklerinden; ebedî, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar."

"Dünyadaki her lezzetli şeyin en alası cennette bulunur, yalnız çok şirin olan veledperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki -Cennet tenasül yeri olmadığından- cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kabl-el büluğ evlâdı vefat edenlere müjde..." (bk. Nursi, Sözler, s. 648)

2. إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً / "Onları gördüğünde -farklı yerlere- saçılmış inciler sanırsın." cümlesinde şu teşbihler / benzetmeler yapılmıştır:

a) Bulundukları meclislerde, hizmet ettikleri yerlerde güzellikleri, saf / tertemiz renkleri saçılmış incilere benzer.

b) Taze inciler sedeflerinden dışarı çıkıp saçıldıkları zaman en güzel bir suret alırlar. İlgili benzetme buna da bakıyor.

c) Saçılmış inciler, bir arada olan incilerden daha güzel ve daha sevimlidir. Çünkü farklı yerlerde oldukları zaman -bir aradakilerin aksine- ışıkları / parıltıları birbirinin üzerine yansır ve manzaraları daha güzel bir hal alır. (bk. Razi, ilgili yer)

İlave bilgi için tıklayınız:

Vildan ne demektir? Vefat eden müşriklerin çocuklarının cennette ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun