15 yaşını geçmeyen çocuklar veya gençler ne demek?

Tarih: 25.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Geçen gün okuduğum bir makalede gılmanlar için 15 yaşını geçmeyen çocuklar veya gençler diyordu. 15 yaşını geçmemekle ne anlatılmak veya vurgulanmak istenmiş?
- Neden bu sınır konulmuş?
- Buluğa ermemiş anlamına mı geliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cennet hayatındaki yaş konusu dünya yaşıyla mukayese edilmez, gençler olduğunu ifade etmek içindir.

Örneğin hadiste cennete erkek ve kadınların otuz yaş civarında olacağı ifade edilmiştir. Onların kemal yaşında olacağı açıklamak içindir, yoksa dünyadaki otuz civarındaki yaş gibi değildir. Cennete layık olacaklar demektir...

Aynı durum gılman için de geçerlidir. “Hiçbir zaman yaşlanmayan gençler” olduğunu ifade etmek için böyle denilmiştir.

Kur'an’da sadece bir yerde geçen (bk. Tûr 52/24) gılman hakkında verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu ayette gılman, “kabuğunda saklanmış inciler gibi taze ve berrak” şeklinde tasvir edilmekte ve müminlerin iman etmiş zürriyetleriyle birlikte cennette mutlu bir hayat sürerken gılmanın da etraflarında dolaşacağı bildirilmektedir.

Gılman çeşitli hadislerde sözlük anlamında kullanılmıştır. Süyûtî tarafından Hz. Peygamber’e (asm) nisbet edilen ve en alt mertebede bulunan cennet ehline bile 10.000 hizmetçinin verileceğini bildiren rivayetin doğruluğu tesbit edilememiştir. Buna benzer ifadelerin Resûl-i Ekrem’e (asm) nisbet edilmeyen bazı rivayetlerde yer aldığı görülmektedir. (bk. Taberî, Süyûtî, ilgili ayetin tefsiri)

Kur'an-ı Kerîm’de iki ayette geçen vildanın da (bk. Vakıa 56/17; İnsân 76/19) gılmanla aynı manada kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Velid (çocuk) kelimesinin çoğulu olan vildan, her iki ayette de “ebedî” anlamındaki “muhalled” sıfatıyla nitelendirilmiş olup, bu sıfat gençlerin fizyolojik değişikliğe uğrayıp yaşlanmaktan korunduğunu ifade etmektedir.

Gılman hakkında müfessirlerce ileri sürülen görüşleri üç noktada toplamak mümkündür:

1. Gılman müminlerin kendilerinden önce ölen çocuklarıdır. Ergenlik çağına gelmedikleri için mükellef olmayan, salih amel işlemedikleri için de cennet nimetlerine hak kazanamayan bu çocuklar, mümin olan ebeveynlerinin yanında onlara hizmet etmekle görevlendirilecektir.

2. Kafirlerin ölen çocukları olup mükellef bulunmadıklarından cehenneme atılmayacak, cennet ehlinin hizmetçileri statüsünde tutulacaktır.

3. Müminler için cennette yaratılan hizmetçilerdir ve çocukken ölenlerle ilgisi yoktur.

Aslında cennet hayatında hizmetçilik ayrı bir statü olup çocuklar buna dahil değildir.

Başta da dediğimiz gibi, Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, küçük veya büyük yaşta ölenler dahil bütün cennet ehlinin otuz yaş civarında olacağını bildirmiştir. (bk. Müsned, II, 295, 343; Tirmizî, Cennet, 12)

Halbuki gılman, bıyığı yeni terleyen ve on beş yaşını geçmeyen çocuklar veya gençlerdir. Nitekim başka ayetlerde de cennet ehlinin hizmetçilerinden “vildan” (çocuklar) olarak söz edilmiştir. (bk. Vâkıa 56/17; İnsân 76/19).

Kur'an ifadesiyle gençler, her türlü aşınma ve kirlenmeden korumak amacıyla kabuğunda saklanırken, buradan çıkarılıp cennet ehlinin etrafına saçılmış incilere benzetilmiş ve özel bir yaratılışa sahip olduklarına işaret edilmiştir.

Ayrıca, gılman ve vildanın cennette cennet içkilerinden sunma görevinden söz edilerek, onların hizmetçi statüsünde bulundukları da bir bakıma ifade edilmiştir. (bk. Tur, 52/24)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette kadınlara erkek hizmetçi olan gılmanların verilmesinin ..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun