Farzların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okunmazsa ne icap eder?

Tarih: 21.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İki rekatlı namazların her iki rekatinde, üç ve dört rekatlı farz namazların ilk iki rekatinde Fatiha ve Sûre okumak vaciptir. O halde Fatiha birinci veya ikinci rekatte terkedilir veya az kısmı okunula­rak yetinilirse, Yanılma  (sehiv) Secdesi gerekir. Çoğunu okursa gerekmez.(1)

Sünnet, nafile ve vâcib olan namazların her rek'atinde Fatiha ve Sûre okumak vâcibdir. Bunların hangi rek'atinde terkedilirse edil­sin, vacibin terkinden dolayı Yanılma Secdesi gerekir.(2)

Farz namazların son iki rek'atinde hiçbir şey okumaz tesbih de yapmazsa, İmam Ebû Yusuf'un İmam Ebû Hanife' den yaptığı rivayete göre, her iki durumda da hiçbir şey gerekmez. Bu rivaye itimada daha uygun görüldüğünden fetvaya esas ka­bul edilmiştir.(3)

Dipnotlar:

(1) Fetâvâ-yi Kaadıhan.

(2) Bahr-irâüc / İbn Nüceym.

(3) Fetâvâ-yi Kaadıhan - Fetâvâ-yi Hindiyye.

(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/422-423)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun