Namaza sonradan katılan, namazı bozmak zorunda kalan veya namazda abdesti bozulan kılamadığı rekâtleri eda ederken Fatiha ile birlikte zammı sureyi de okur mu?

Tarih: 30.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namazın iki rekâtinde kıraat farzdır. İster bu namaz iki, ister üç, ister dört rekât olsun farketmez. Bunun gibi, ister ilk iki reka­tinde, ister son iki rekâtinde, isterse birinci ve üçüncü, ya da ikinci ve dördüncü rekâtlerde yerine getirilsin hüküm değişmez.1

Vitir ve nafile namazların bütün rekâtlerinde kıraat farzdır.2

Üç ve dört rekâtli farz namazlarda kıraati ilk iki rekâtte ye­rine getirmek vaciptir.

O halde son iki rekâtte veya birinci rekât ile üçüncü ya da ikin­ci rekât ile dördüncü rekâtte kıraati yerine getiren kimse, bunu yapmışsa yanılma secdesi gerekir.

Üçüncü rekâtte kırati tamamen terkedip sadece teşbihle ye­tinir ya da hem kıraati hem teşbihi terkederse bir şey gerekmez. Ne var ki Fâtiha'yı okumak efdaldır. Rivayetler arasında bu konuda en sahih olanı da belirttiğimiz husustur.3 Çünkü fetva buna göredir. El-Muhit bunu en sahih kavil olarak kabul etmiştir.

O halde üçüncü ve dördüncü rekâtlerde kıraat efdaldır. Fatiha ile yetinilir. Hiçbir şey okumayıp susmak ise mekruhtur.4

Dipnotlar:

1. Şerh-i Nukaaye / Ebû'l-Mekârim.
2. El-Bedayi' / Kasam - El-Muhit - Serahsi - İbn Abidin.
3. Zahire / Burhanettin Mahmud - Fetâvâ-yi Kaadıhan.
4. El-Bedayi' / Kasanı - El-Hulasa.

(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/257-268)

İlave bilgi için tıklayınız:

Mesbuk olan kimse namazı nasıl kılar?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun