Eşine arka organından ilişkiye giren kafir mi olur?

Soru Detayı

Ehl-i sünnet alimlerin ittifakıyla büyük günah isleyen kafir olmaz demişlerdir. Peki öyleyse, şu hadis çok kafamı karıştırıyor. Peygamberimiz “kadınlarına arka organlarından ilişkiye giren kişi kafir olur” buyurarak bu gerçeğe dikkatlerimizi çekmiştir. Bu hadisin kaynağı, sıhhat durumu nedir? Bu hadisin açıklamasını detaylı bir şekilde yapar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu bir kaç madde halinde açıklamaya çalışacağız.

a) Ehl-i sünnet alimlerinin ittifakıyla kadının arka organından ilişkiye girmek büyük günahtır. Bu konuda sahih hadisler vardır:

“Hanımına arka organından ilişkiye giren melundur.” (Ebu Davud, hno: 2162).

“Allah hanımına arka organından ilişkiye giren kimsenin yüzüne bakmaz.” (İbn Mace, hno: 1923)

Bu hadislerden açıkça anlaşılıyor ki, eşiyle ters ilişkiye giren büyük günah işlemiş olur.

b) Yine ehl-i sünnet alimlerinin ittifakıyla büyük günah işleyen kafir olmaz.

c) Bu suçu işleyenin kâfir olduğuna dair hadis rivayetleri zayıf kabul edilmiştir. “Kim aybaşı halinde veya arka organından hanımına yaklaşırsa.. muhakkak ki bu kişi Muhammed (asm)’e indirileni inkâr etmiştir.” (Tirmizi, hno:135; Beyhaki, es-Sünenu’l-Kübra, 7/321)

Tirmizi, bu hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir. Ona göre,  “Kim aybaşı halinde hanımıyla ilişkiye girerse bir (veya yarım) dinar sadaka versin” mealindeki hadisten anlaşıldığı gibi, bu fiil küfür değildir. Eğer küfür olsaydı, sadaka ile telafi cihetine gidilmezdi. Nitekim, ehl-i ilim yanında (şayet sahih ise) bu hadiste yer alan küfür, gerçek küfür olmayıp, suçun büyüklüğünü göstermeye yönelik bir ifade tarzıdır.” (Tirmizi, a.g.y)

d) Aybaşı halinde hanımıyla ilişkiye girenin sadaka vermesini emreden başka sahih hadisler de vardır: (bk. Ebu Davud, hno: 2168; Nesai, hno: 289; İbn Mace, 640; Beyhaki, hno: 1511)

Bütün bu sahih hadisler, Tirmizi’nin görüşünü desteklemektedir. Çünkü küfrün kefareti olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
2.420 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR