Dünyada olanların ruhlarına Yasin okuyabilir miyiz?

Tarih: 11.04.2020 - 12:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sadece ölüler için değil de diriler için de içimizden gelerek birilerine Yasin okuyabilir miyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bir Müslüman, yaptığı ibadetlerin sevaplarını, hayatta olan veya vefat eden bütün müminlere ve Müslümanlara hediye edebilir.

Ehl-i Sünnet ve’l-cemaate göre, bir insan namaz, oruç, Kur'an okumak, zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir. (bk. Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379-Şamile-; Reddu’l-Muhtar, 2/263)

Bu durumda o ibadetin sevabından da hiçbir eksilme olmadan her birinin ruhuna o sevaplar aynen ve tamamen gider ve amel defterlerine yazılır. (bk. İbn Hacer, Buğyetu’l-musterşidîn, s. 97)

Bu hakikati akla yaklaştırmak için, ağızdan çıkan bir kelimenin radyo vasıtasıyla yeryüzünde yaşayan herkesin kulağına hiç eksilmeden tam bir kelime gitmesi gibi, okunan duaların, yapılan ibadetlerin sevapları da hiç eksilmeden dünyada ve kabir hayatında olan her bir ruha hiç eksilmeden tamamen gideceğini belirten Bediüzzaman Hazretleri, şöyle bir misal daha verir:

“Hem nasıl ki, bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine tam bir lamba olur. Aynen öyle de Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer." (bk. Şualar, s. 576)

Şu halde, yaptığımız her ibadetin sevabını “hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır.” diyerek geçmiş, gelen ve gelecek bütün müminleri ve Müslümanları niyet ederek onların ruhlarına bağışlayabiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ölünün arkasından Kur'an okunur mu?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun