Okunan Kur'an'ın, Fatiha ve İhlas'ın sevabı ölmüşlerimize nasıl hediye edilir?

Tarih: 30.01.2007 - 15:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yani "Okuduğum sureleri ölülerin ruhlarına hediye eyledim" mi demel; yoksa "dedemin veya babamın ruhuna hediye eyledim" diye tek tek mi söylenmeli?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Okunan surelerin sevabını hediye ettim." denir. İsimleri tek tek söylemek efdal olanıdır. Ancak umumen "bütün müminlere" derseniz de olur.

Hz. Ebû Bekir (r.a.)'in rivayet ettiği hadis-i şerifte:

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar."1

İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.2

Bir Fâtiha'nın veya okunan bir Yâsin'in bütün ölülerin ruhuna aynı şekilde hiç eksilmeden nasıl ulaştığını da Bedüzzaman'dan bir nakille öğrenelim:

"Fâtır-ı Hakim nasıl ki, unsur-u havayı; kelimelerin, berk (şimşek) gibi intişarlarına ve tekessürlerine (yayılma ve çoğalmalarına) bir mezraa (tarla) ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi; öyle de okunan bir Fatiha dahi, meselâ, umum ehl-i imanın emvâtına (ölülerine) aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, mânevî havada çok manevî elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor."

"Hem nasıl ki, bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine tam bir lâmba olur. Aynen öyle de Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer."3

Dipnotlar:

1. İbn Adiy, 1/286; Ebu Nuaym, Ahbâr el-Asbahân, 2/344-345; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, 1981, byy., 16/468. Bu rivayetin senedini eleştiren alimler varsa da, Suyuti, hadisin şahitlerinin olduğuna dikkat çeker ve bazı örnek hadis rivayetleri nakleder. (bk. Suyûtî, el-Leali, Beyrût, 1996, 2/365)
2. Beyhaki, IV, 56.
3. Şualar, s. 576.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ölüye (ölünün ardından) veya ölmek üzere olana Kur'an okunabilir mi? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun