Dört kadınla evlenmeye izin veren bir ayetin olmadığı iddia ediliyor?

Tarih: 24.07.2016 - 01:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nisa suresinin adı aslında yetimler suresi olduğunu duydum ve diyanetteki mealin yanlış olduğu bir insanın 4 eş alması mantığı güdülmüş halbuki böyle bir şey yazmıyor, yetimlerin veya evlatlık olanların gücünüz yettiğince evlendirilmelerinden bahsediyor.
- Sizin görüşünüz nedir biraz ilgili cevap verirseniz sevinirim..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helal olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin.” (Nisa, 4/3)

- Yüzlerce İslam aliminin bu ayetten anladığı şudur:

Bu ayette, erkeklerin dört hanımla evlenmelerine ruhsat verilmiştir. Bütün İslam alimlerinin ittifakla kabul ettiği bir konuyu kendi kafamıza göre, onların anladıklarının tersine bir algıya sahip olmanın hatalı olduğunu söylemek bile gerekmez.

- Bununla beraber, Kur'an’da çok evlilik teşvik edilmemiştir. Çok ağır hastalıkların olması, savaşlarda erkeklerin ölmesinden doğan kadın nüfusunun çok olması gibi ikinci evliliği gerektiren şartların her zaman oluşacağını bilen Allah tarafından yalnız ruhsat verilmiştir.

- Bu ruhsatın suiistimal edilmemesi için adalet gibi ağır bir ölçü getirilmiş ve: “...Eğer eşleriniz arasında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla yetinin...” (Nisa, 4/3) mealindeki ayetin ifadesiyle, bir tek kadınla evlenmeye özellikle vurgu yapılmıştır.

- İslam dini Arabistan Yarımadasına yayıldığı sırada, bir kısım cahiliye âdetleri de bütün tesirleriyle hükmünü icra ediyordu.

İslamiyet bu adetlerden bazılarını tamamen kaldırıyor, bazılarını mutedil hale getiriyordu.

Bunlardan birisi de Cahiliye dönemindeki sınırsız kadınla evlenme meselesi idi. İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadasında erkekler, sayı sınırı olmaksızın, istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi.

İşte Kur'an-ı Kerim bu cahiliye âdetine bir sınırlama getirdi; azami olarak dörde kadar evlenebileceğini hükme bağladı.

İlave bilgi için tıklayınız:

Neden erkeğin dört kadınla evliliğine müsaade edilmiş; buna ... 
Kadın neden birden fazla eş ile evlenemez?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun