Dişi dağ gibi olan bir kafire, yetmiş arşın zincir yeter mi?

Tarih: 25.04.2015 - 07:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Sonra onu boyu yetmiş arşın olan zincire vurun” (Hakka 32) ayeti ile
"Kâfir kişi cehennemde şüphesiz öyle iri yapılı olur ki dişi Uhud (dağın) dan muhakkak daha büyük olur ve vücudunun dişinden büyüklüğü (de) herhangi birinizin vücudunun dişinden büyüklüğü gibidir." (İbn Mace, Zühd 38)
hadisini nasıl tevil edebiliriz?
- Bu büyüklükteki bir kafire 70 arşın etki eder mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Mace’nin rivayetinde iki zayıf ravi olduğu için bu rivayet şekli zayıftır. (bk. İbn Mace, Zuhd, 38/talik, Zevaidden)

Fakat, Müslim (Cennet, 44) ve Tirmizi (Cehennem, 3)’de de benzer ifadelerle sahih rivayetler vardır.

- Evvela, ayetin ifadesi ile sahih hadisin ifadelerinin çelişmesi mümkün değildir. Demek ki hadislerdeki ifadeler de doğrudur.

- Bununla beraber, ayette yer alan “zincir” ahiret alemiyle ilgili bir malzemedir ve kâfirler için özel yaratılmıştır. Onun için “Bu zincirle bütün cehennem toptan havaya kaldırılır.” dense doğrudur.

- Ayrıca, Arapça’da  “yetmiş, yedi bin” gibi ifadeler kesretten/çokluktan kinayedir. Ayette de bu zinciri böyle anlamakta bir sakınca yoktur.

- İmam Nevevi, “cehennemdeki kâfirin dişinin Uhud kadar olduğu”na dair bilgilerin sahih hadislerde yer aldığını ve bunlara iman etmenin gerektiğini bildirmiştir. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 17/186)

Bu gibi ayet ve hadislerde anlatılan hususlar, bir yandan kâfirlerin işledikleri suçlarının büyüklüğüne, diğer yandan onlara verilecek cezanın şiddetine işaret etmek içindir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun