Karanlık gecede cennet yolunu aydınlatan kimlerdir?

Tarih: 12.10.2012 - 15:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Halk arasında göz ardı edilen, düğünlere merasimlere çağırılmayan, kulluğunun reklamını yapmayan öyle kimseler vardır ki, onlar karanlık gecede cennet yolunu aydınlatan kandiller gibidirler.”

anlamında bir hadis var mı?

- Karanlık gecede cennet yolunu bulan kişiler kimlerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sorudaki şekliyle bir bilgiye rastlayamadık.

Konuyla ilgili bir hadisin meali:

“Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Öyle bir kimsedir ki, bir konuda Allah’a yemin etse, Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, yerine getirir. Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı yürekli, şımarık, kibirli olan kimsedir.” (Buharî, Tefsir, 68; Müslim, Cennet, 46-47).

- Hadiste Cennet ehlinin özelliği olarak belirtilen “zayıf”tan maksat, güçsüz, dünyanın mal-mülk, makam, mevki gibi bir nüfuza sahip olmayan kimse demektir. “Mütezaaf”tan maksat ise, dünya hali itibariyle güçsüz olduğundan, insanlar tarafından hor-hakir görülen kimse demektir.(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

Buradaki zayıflıktan maksat, yumuşak kalpli olmak, imanın verdiği mahviyet anlamında olduğunu söyleyenler de vardır. (Nevevi, a.y)

- Cehennem ehli için kullanılan vasıflardan “utül” kelimesi, katı yürekli, sert ve kaba anlamına gelir. “Cevvaz” ise, böbürlenerek yürüyen, mal biriktirip cimrilik eden, şımarıklık yapan kimse demektir. “Mütekebbir” de kibirli, gururlu, büyüklük taslayan kimse anlamına gelir. (krş. Nevevi, a.y)

Bir rivayette de şu ifadeler yer almaktadır:

“Nice saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış, paçavra gibi iki parça eski/yırtık elbiseliler vardır ki: Kendilerine iltifat edilmez/kimse onları adam yerine koymaz. Fakat eğer bunlar Allah’a yemin etseler, Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Berâ b. Mâlik de onlardandır.” (Tirmizi, Menakıb, 55; İbn Mace, Zühd, 4)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun