Din yolunda olmak için ne yapmalıyım?

Din yolunda olmak için ne yapmalıyım?
Tarih: 24.01.2018 - 01:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namaz kılmak istiyorum ama kılmıyorum. Kendimi bildim bileli hep erteliyorum.Ve sonradan kılmıyorum diye vicdan azabı çekiyorum. Belki hiç kılamadan öleceğim.
- İçimde nasıl namaz kılma isteği doğabilir?
- Allahın adını çokça anmak istiyorum. namaz vb yollarla. Ama yapmıyorum işte..
- Ne önerebilirsiniz, sizce ne yapmalıyım?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, Kur'an’ı peyderpey 23 senede inzal etmiştir. Bunun ilk 13 senesi Mekke’de, son 10 senesi de Medine’de geçmiştir.

Kur'an bizden iki şey istemektedir: “Evvel iman sonra ibadet!”

Bunun içindir ki Mekke’den geçen ilk 13 sene boyunca ağırlıklı olarak;

  • Tevhid; yani Allah’ın varlığı ve birliği ve Onun olmazsa olmazlığı,
  • Nübüvvet; yani başta Hz. Muhammed (asm) olmak üzere peygamberlere iman, Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan kavimlerin feci akıbetlerinin kıssaları,
  • Ahiret; yani dünyanın âdeta bir tarla oluşu ve bizden istendiği şekilde ektiğimiz veya ekmediğimiz mahsulün karşılığını mükâfat ve ceza olarak muhakkak dünya sonrası alacağımız, bize anlatılmakta, bunları uzun uzun tefekkür etmemiz istenmekte ve imanımızı hayatımız boyunca sağlamlaştırmamız ve pekiştirmemiz istenmektedir.

Bilahare Medine’de geçmeye başlayan ikinci devre içinde ise ağırlıklı olarak;

  • İbadet; yani ferdi ve sosyal hayattaki kulluk vazifelerimiz ve Allah’a nasıl ibadet edeceğimiz bize bildirilmektedir. Bunların her biri teker teker halen ve kavlen Peygamber Efendimiz (asm) tarafından gösterilmiş, anlatılmış, ders verilmiştir.

Öyle ya, bizden istenen bir şeyi layıkıyla yapabilmemiz için en önemli iş, o yapılana her yönüyle inanmamızdır. Onun için Mekke dönemi İMAN dönemine, Medine dönemine İBADET dönemi dersek, belki daha iyi anlatmış oluruz.

Buradan hareketle, her Müslüman’ın ilk vazifesi Allah’a ve Allah’ın bildirdiği iman esaslarına kayıtsız şartsız inanmaktır. Dikkat edelim burada "körü körüne" bir imandan bahsetmiyoruz.

Ona âdeta görüyormuş gibi iman etmeliyiz; bunun için imanımızı arttırıcı ilmi eserleri, Kur'an tefsirleri, siyer kitapları okumalı, bunları bolca tefekkür etmeli ve bize dünya sonrası hiçbir işimize yaramayacak boş ve malayani işleri terk etmeliyiz.

Zaten işin sırrı da burada; tahkiki olarak imanımız arttıkça, o güne kadar yapmakta olduğumuz manasız ve boş işlerden sıdkımız otomatik olarak sıyrılacak ve kendimizi Hak yolunda bulacağız. Böyle bir gayret ve tahkiki imanda yolculuk ömür boyu devam etmelidir ki ibadetlerden aldığımız haz misliyle artsın.

Sakın tahkiki iman arttıkça dünyadan el ayak çekeceğiz gibi bir şey anlaşılmasın; boş işlerden el ayak çekmek ile ailemize bakmak, onlarla ilgilenmek, çalışmak, iyiliği emredip, kötülükten sakındırmak, vs… gibi bir sürü kulluk vazifelerimiz var. Bunlardan hem kaçamayız hem kaçmamalıyız. İşin hem sırrı hem zorluğu ve hem güzelliği de mükâfatın bu zorluklar içerisinde kazanılmasıdır.

İşte böyle bir anlayış içinde olursak, her farz namazdan sonra bir sonraki vaktin gelip çatmasını tatlı bir heyecan içinde bekleriz.

Kur'an, bize namazın rükünlerini işareten veya remzen bildiriyor, tafsilatı için bizim Allah Resulünün (asm) sünnetine tabi olmamızı istiyor.

Ama aynı Kur'an müminleri tarif ederken, Müminun suresinin hemen başında “Onlar namazlarını huşu içinde kılarlar.” buyuruyor. İşte mümin olmanın sırrı namazı huşu içinde kılmak, bunun için de ön şart imanımızı arttırmak.

Rivayet olunur ki bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri abdest alıyormuş. Beti benzi sapsarıymış, talebeleri sormuşlar:

“Hocam neyiniz var?”

Hazret cevap vermiş: “Evladım, birazdan kimin huzuruna çıkacağımdan sizin haberiniz yok mu?”

Allah hepimize bu şuura ulaşmayı nasip etsin!

İlave bilgi için tıklayınız:

Gerçek dindar nasıl olur? Örnek ve vasıflı bir Müslüman hangi ...
İslamiyet'i iyi öğrenmek ve yaşamak için ne yapmak gerekir? İslamı ...
Namazın zamanımız açısından önemi nedir? Namazın mana ve ...
Namazın maddi ve manevi fazileti hakkında bilgi verebilir misiniz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun