Cünüpken kesilen saç ve tırnaklar, haşirde cünüp olarak mı dönecek?

Tarih: 20.12.2014 - 13:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cünüp olmadan önce tıraş olmanın mekruh olduğu söyleniyor ve gerekçe olarak "âhirette bütün vücud geri döneceğinden yıkanmadan kesilen veya tıraş olunan şey cünüp olarak dönecektir" deniliyor..
- Ama o zaman insanın aklına çelişkili sorular geliyor?
- Birincisi; eğer ahirette bütün vücut ve kesilen ya da tıraş olunan şeyler dönecekse, insan bir defa tıraş olmuyor ki, ömründe birçok kez tıraş oluyor.. Hepsinin dönmesi nasıl olur?
- Koltuk altı, etek tıraşı veya tırnak kesmeyi bazen cünüp olarak, bazen gusül abdesti aldıktan sonra kestiyse bir kısmı temiz ve bir kısmı kirli olarak mı dönecek? Bunlar bir çelişki oluşturmuyor mu?
- İkinci olarak ise; o zaman insan ahirette tabir-i caizse koltuk altı vs. kıllı olarak mı yaratılacak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, bu konuda sahih bir hadis rivayeti söz konusu değildir. Nitekim, İbn Teymiye,”Saç ve tırnakların kıyamette cünüp olarak gelmeleri söz konusu olacağı için, bunları cünüp olarak kesmenin mekruh olduğu”na dair bir soruya cevap verirken, bu konuda sahih hiçbir hadisin bulunmadığını belirtmiş ve bunların cünüp olarak kesmenin mekruh olmadığını söylemiştir. (bk. İbn Teymiye,  el-Fteva’l-kübra, 1/275)

İbn Teymiye bunların mekruh olmadığına delil olarak şu hadisleri göstermiştir:

a) Sahih hadislerde bildirdiğine göre,Hz. Peygamber (asm) “mümin necis/pis olmaz” buyurmuştur. (İbn Teymiye, a.y.)

Bu hadisi Ebu Davud şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hureyre anlatıyor:

“Bir gün cünüp olduğum bir sırada Medine’nin bir sokağında Hz. Peygamberi gördüm. Hemen gizlendim ve gidip gusül aldıktan sonra yanına geldim. Resulullah: ‘Ebu Hureyre! Nerde idin?’ diye sordu. Ben: ‘Cünüp olduğum için bu halde sizinle oturmayı uygun görmedim.’ dedim. Bunun üzerine: ‘Subhanellah! (nasıl böyle bir şey düşünürsün!) Şüphesiz ki Müslüman necis olmaz.’ buyurdu.” (Ebu Davud, Taharet, 92)

b) Hâkim’in rivayetine göre, Hz. Peygamber (asm)'e cünüp bir kimse (necis olup olmadığı) hakkında sorulan soruya cevap verirken. “Müminin ne canlısı ne de ölüsü necis/pis olmaz.” buyurmuştur. (İbn Teymiye, a.y).

Hâkim’deki ilgili hadisin ifadesi şöyledir: “Ölülerinizi necis/pis saymayın. Müslüman hayatta iken de ölürken de pis olmaz.” (bk. Hâkim, 1/542)

Keza yeni iman eden bir kimseye: “Küfür saçını kendinden (kesip) at ve sünnet ol!” (Ebu Davud, Taharet, 132) buyurdu. Yani, bu adama yıkanmasını emretmiş, fakat “yıkanmadan önce saçını kesmesini” emretmemiştir. (bk. a.y)

Bu konudaki bazı zayıf hadis rivayetleri şöyledir:

 “Kanlarınızı, saçlarınızı ve tırnaklarınızı gömün ki, büyücüler onlarla oynamasın.” (Deylemi, h.no:336; Kenzu’l-ummal, h. no:17245)

"Resulullah (asm) saçın ve tırnakların gömülmesini emrediyordu." (bk. Kezu’l-Ummal, h. no:18319)

“Tırnakları, saçları ve kanı defnedin, çünkü bunlar da ölüdür.” ( bk. Beyheki, Sünen, h. no: 76)

- Zayıf da olsa, şayet konuyla ilgili bazı rivayetler göz önünde bulundurulursa bile, bu gibi rivayetlerin vermek istediği mesajdan maksat, insanların her durumda, her vesile ile ahireti, hesap gününü hatırlamasını sağlamaktır. Yoksa bu gibi rivayetlerde, mutlaka insanların -hayatları boyunca- taşıdıkları bütün saç ve tırnaklarıyla dirileceğine delalet eden kesin bir ifade yoktur.

- Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin zayıf rivayetleri de göz önünde bulundurduğu ve bunların yeniden dirilişi hatırlattığına dair, şu ifadeleri de konuya ışık tutmaktadır:

“Arkadaş! Zahire nazaran, haşirde ecza-yı asliye ile ecza-yı zâide birlikte iade edilir. Evet cünüb iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu ona işarettir."

"Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi "Acb-üz zeneb" tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insanî neşv ü nema ile teşekkül eder.” (İşarat-ül-İ'caz, s. 57)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun