Uzay boşluğunda ölen insanlar için yeniden dirilme nerede ve nasıl olacak?

Uzay boşluğunda ölen insanlar için yeniden dirilme nerede ve nasıl olacak?
Tarih: 26.02.2022 - 10:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şüphesiz ölümden sonra dirilme gerçekleşecektir. Uzay boşluğunda ölen insanlar için yeniden dirilme nerede ve nasıl olacak?
- ​Uzay boşluğunda ölen insanların bedenleri uzay boşluğunda sürüklenir gider. Yeniden dirilme zamanı bu insanlar için yeniden dirilme nasıl olacaktır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Eskiden uzay seyahati olmadığı için böyle bir düşünce de ortaya çıkmamıştır. Bu sebeple, eski kaynaklarda bu soruya cevap bulma imkânımız yok gibidir.

Fakat genel prensipler çerçevesinde şunu söylemek mümkündür:

İslam dinine göre, yeniden dirilme olayı hem ruhani hem cismanidir. Ruh ile bedenin yeniden birleşmesinden meydana gelir. Ruh tecezzi etmez bir kanun-i emri olduğundan ölmez, yok olmaz.

Bu konuda önemli olan, ölünün bedeninin nasıl dirilme işlemine tabi tutulacağı konusudur. Bununla ilgili genel kabul gören iki yorum ön plandadır:

Biri: İster yerde, ister gökte, ister canavarın karnında, ister denizin dibinde olsun, onun bütün organları bir araya getirilmek suretiyle yeniden ruh ile canlandırıp dizayn edilmesi.

Diğeri de: “Acbü’z-zeneb” tabir edilen kuyruk sokumundaki hücre, DNA-RNA, Gen gibi bir parçanın çekirdek, tohum gibi kullanılıp, ondan yeniden insan bedenini fidanlaştırmak ve ruh ile ihya etmektir.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin görüşleri şöyledir:

“Arkadaş! Zahire nazaran, haşirde ecza-yı asliye ile ecza-yı zâide birlikte iade edilir. Evet cünüb iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu ona işarettir. Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi 'Acbü'z-zeneb' tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insanî neşv ü nema ile teşekkül eder.” (İşarat-ül İ'caz, 57-58)

Demek ki, uzayda ölen bir kimsenin cesedinin nasıl defnedileceği konusu, insanların aklına havale edilmelidir. Ölen kimsenin cesedinin nasıl diriltileceği konusu ise Allah’ın ilim, hikmet ve kudretine havale edilmelidir.

Allah her şeye kadirdir; yeryüzündeki ölüler gibi, uzayda, gök yüzünde ve evrenin başka yerlerinde vefat edenlerin cesedini de “acbü’z-zeneb” denilen çürümez parçayı bir çekirdek, bir tohum olarak kullanıp ceset fidanını yeniden yeşertip, canlandırabilir.

Kimin özü ve özeti nerede ise, orası onun kabridir.

Buna göre, toprak altındaki cesetlerin kabri -bildiğimiz- yer altı bir çukur olduğu gibi, uzayda, burçlarda, yıldızlarda, vahşi canavarların karnında olan cesetlerin kabri de bulundukları yerdir.

Elbette en iyisini Allah bilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun