Cin suresinde geçen cin, yabancı bir heyet anlamında mıdır?

Tarih: 21.02.2016 - 02:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Cin suresi 1. ayette geçen cin yabancı bir heyet anlamına geldiğini söyleyip cinlerin olmadığını söyleyen birine ne diyebiliriz?
2. Cin suresi 16. ayette bol bol su verirdik diyor ama oradaki suyun anlamını nasıl rahmet rızık olarak anlıyoruz. Yani böyle olunca bir ateist yanlış olmadığını göstermek için rızık diye rahmet diye çeviriyorlar diyemez mi? Yani nasıl onun rahmet, rızık olduğunu anlıyoruz?
 3. Cinler nasıl yiyip içer? İçecek olsalar onların su içmesi onlara zararlı değil midir? Yemek yerken yemeği yakmazlar mı? Bir yere otururken nasıl oturuyorlar yakmıyorlar mı oturdukları yeri?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Surenin devamı okunduğunda, ayrıca cinlerle ilgili diğer ayetlere ve hadis-i şeriflere bakıldığında Cin suresinde bahsedilenlerin cinler olduğu açıkça görünecektir.

Cin suresinin ilk ayetlerinin meallerini okumak bile, cinlerin insanlardan farklı varlıklar olduğu açıkça görülecektir:

1-7. De ki: Bana vahyolundu ki bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir! Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.

8. Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim: orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu!..

9. Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa, derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.

10. Doğrusu, iyi anlayamadık: Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi, yoksa Rab'leri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi, bilemiyoruz."

11. Bizden iyi kimseler olduğu gibi, iyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz.

12. Şunu da anladık ki, biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de O'nun elinden yakamızı kurtaramayız.

13. Biz hidayet Rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse, ne hakkının eksik verilmesinden, ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz.

14. Bizden Allah'a itaat edenlerin yanında, hak yoldan sapan kâfirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler, doğru yolu arayanlardır.

15. Hak yoldan sapanlar ise, cehennem odunu olurlar.

16. Allah Teâla şöyle buyurur: "Eğer insanlar ve cinler, Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir (rızıklarını bollaştırırdık)."

Cevap 2:

Meallerin pek çoğunda, mealini verdiğimiz Cin suresi 16. ayetle ilgili olarak rızık ifadesi zikredilmemiştir. Rızık yağmurun bir neticesi olarak görüldüğünden, bazı meallerde bizim de yaptığımız gibi ilave olarak zikredilmiştir.

Yağmur bolluk ve berekete sebep olduğu için rahmet olarak da isimlendirilir. Dolayısıyla yağmur için bu ifadeleri (rahmet, rızık) kullanmasak dahi netice itibariyle öyledir.

Cevap 3:

Cinler farklı tabiata sahip oldukları için yeme içmeleri de farklıdır.

Bizlerin aslı topraktır, ama bu toprak et ve kemiğe dönüşüyor. Veya içtiğimiz su, yediğimiz gıdalar et haline geliyor.

"Cinler ateşten yaratıldığı için ateş onlara zarar vermez." diye bir düşünce hatıra gelmemelidir.

Nitekim insan topraktan, kuru balçıktan yaratıldığı halde, ona böyle kuru bir balçık atılsa elbette canı yanar. Aslımız topraktan olsa da et, kemik, sinir ihtiva eden organizma tamamen farklı bir varlık olmuştur.

İşte, cinlerde de benzeri bir durum olmalıdır.

Cinlerin ateşten yaratılmaları, aynen ateş olmalarını gerektirmez. Ama bedenleri insan gibi değil daha latif, görünmez varlıklardır.

Elektrik de ateş gibidir. Ama her yerde yakmaz, hatta dondurucuda dondurma etkisine sahip olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cinleri inkar eden bir kısım kimseler, bunu neye göre nasıl tevil ediyorlar?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun