Bir ayette cinlerin gaybı öğrenmek için semaya oturdukları yazar; fakat başka bir ayette insanların ve cinlerin göğe çıkması için büyük bir güç olmadan çıkamazlar, diyor. Bunun açıklaması nedir?

Tarih: 23.12.2012 - 15:47 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım! Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.” (Rahman, 55/33)

mealindeki ayette, cinlerin ve insanların -bir sultan/kuvvet olmadan- yer ve göklerin hududundan çıkmalarının mümkün olmadığına işaret edilmiştir.

“Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa, derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.”(Cin, 72/9)

mealindeki ayet ve benzerlerinde, cinlerin göklerin bazı yerlerinde oturup kulak hırsızlığı yaptıklarına vurgu yapılmıştır. 

Rahman suresinde, insanların ve cinlerin yer ve göklerin hududundan çıkmanın  “bir sultan/kuvvet” olmadan tahakkuk etmeyeceğini ve mümkün olamayacağına işaret edilmiştir. Burada dikkat çeken anahtar kelimelerden biri  göklerin çoğul olarak “Semavat” şeklinde kullanılmasıdır.  Bu ayetin çok değişik yorumlarını bir taraf bıraksak bile, sadece burada “semavat” kelimesine baksak, cinlerin bir göğe değil, yedi gök hududundan çıkmasıyla ilgili olduğu görülmektedir.

Cinlerin kulak hırsızlığı yapmak için eskiden çıktıkları yer yalnız yerküresine en yakın olan “dünya seması”dır. Onun Kur’an’da cinlerin semaya çıktıklarını belirten bütün ayetlerde gök tekil olarak “Sema” şeklinde kullanılmıştır. (bk. Saffat, 37/6; Fussilet, 41/12; Mülk, 67/5; Cin, 72/8).

Öyle anlaşılıyor ki, Rahman suresinde bütün göklerin sınırını aşmaları ve âdeta başka bir memlekete gitmeleri için insan ve cinlere bir taciz ve bir meydan okuyuş söz konusudur.

Diğer ilgili ayetlerde ise, cinlerin gerçekten İslam’da önce rahatlıkla çıktıkları ve İslam’dan sonra ise çıktıkları an başlarına ateşten bombaların yağdığı yer ise dünya semasıdır. Demek ki ilgili ayetlerin ifadeleri arasında bir çelişki söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun