Cennette on bir dünya kadar yer verilecek, hadisi sahih midir?

Tarih: 27.06.2016 - 01:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

Soru 1: Aşağıdaki hadiste geçen "Sana yarattığım günden son verdiğim güne kadar ki dünyayı ve bir de on katını sana versem" ifadesinden bu dünya ve on tane dünya mı anlaşılır?
Soru 2: Hadisin sıhhati hakkında neler söylenmiştir? İbn Mes'ud (r.a) Rasulullah'dan (s.a.v.) şöyle buyurdu : " Allah öncekileri ve sonrakileri belli bir günün mikatı zamanı ) için, kırk yıl ayakta, gözleri belermiş göğe bakar ve hükmün verilmesi için bekler bir vaziyette toplar. ( Peygamber ) buyurdu ki: Ve Allah Azze ve Celle, buluttan gölgeler içinde Arş'dan Kürsi'ye iner. Sonra bir münadi şöyle seslenir: Ey insanlar, sizi yaratan, sizi rızıklandıran, kendisine ibadet edip hiçbir şeyi O'na ortak koşmamanızı size emreden Rabbinizin, her birinizi dünyada iken dost edinip tapındığı şeye havale etmesinden, şimdi ona onu dost etmesinden razı olmaz mısınız? Bu, Rabbinizden size bir adalet olmaz mı? Onlar, evet öyle olur, derler. .... (Peygamber) buyurdu ki: ........ Sonra susar. Allah (c.c , neyin var, niçin istemiyorsun, buyurur. Adam, Ya Rab Sen'den o kadar istedim ki artık haya ettim, Sana o kadar yemin ettim, artık haya ettim der. Allah Azze ve Celle, sana yarattığım günden son verdiğim güne kadar ki dünyayı ve bir de on katını sana versem razı olur musun buyurur. Adam, Sen izzet Rabbi (Rabbülizzeh) iken benimle alay eder misin, der. Allah Onun bu lafına güler." [Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, X, 343]

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

- Bu bilgi, Hz. Ebu Bekir’den rivayet edilen uzun bir hadisin bir paçası olarak da rivayet edilmiştir.

- Bu hadisi, İbn Hanbel (Müsned, 1/193), Ebu Yala (Müsned, 1/56) ve Bezzar (Müsned, 1/149) rivayet etmiştir. Ravileri sikadır. Yani hadis sahihtir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 10/375/h. no: 18507)

- Soruda geçen “Sana yarattığım günden son verdiğim güne kadar ki dünyayı...” ifadesi yerine, ilgili kaynaklarda “En büyük padişahın mülküne bak, sana onu ve on katını verdim.” manasına gelen ifadeye yer verilmiştir.

“Mülkü azami melikin = En büyük padişahın mülkü” cümlesini başka şekillerde de anlamak mümkündür. Fakat bizim şu anda tercih ettiğimiz mana şudur:

“Senin dünyada gördüğün en büyük bir padişahın mülkü ne kadar ise, sana bir o kadarı ve de onun on mislini verdim.”

Cevap 2:

- İlk soruda yer alan Sana yarattığım günden son verdiğim güne kadar ki dünyayı ve onun on mislini versem razı olmaz mısın?” manasındaki ifade bu hadiste yer almıştır. Bu hadisi Taberani (el-kebir, 9/357) rivayet etmiştir.

- Heysemi, İbn Mesud’dan rivayet edilen bu hadis ravilerinin sika olduğunu / hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/340-343)

Hadisin zahirine göre, on bir dünya kadar bir mülk verileceği anlaşılıyor.

Anne rahmi, orada yaşayan çocuk için onun dünyasıdır. Dünyaya gelince, O çocuğa dünyada verilen yer, mekan ve hayat ne kadar geniştir.

Demek ki, bu dünya rahminden cennet alemine doğacak olanlara verilecek olan cennet alemleri de o kadar geniş, büyük ve harika olacaktır.

Elbette, anne rahmindeki çocuğun bu dünyayı anlaması imkansız olduğu gibi, bu dünya karnındaki bizlerin de yeniden doğacağımız cennet alemlerini anlamamız mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

casper97

Allah (c.c) razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun