Cennete girene verilecek olanlarla ilgili hadis sahih midir?

Tarih: 15.02.2016 - 00:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisin sıhhati hakkında neler denmiştir ve tam tahrici nedir?
 "...... (Peygamber) buyurdu ki: Ve, adam Cennet’e girer. Ona bir menzil görünür veya kaldırılır, sanki içinde kendisi bulunan bir menzil gibi, hem içine girmeyi hayal eder. Ey Rabbim, bana bu menzili (konut veya konak) ver, der. Allah, “bunu sana verirsem, herhalde başkasını istemezsin?” buyurur. Adam, “izzetine yemin olsun ki başkasını istemeyeceğim, hangi menzil bundan daha güzel olur ki?” der. Ona o menzil verilir, içine girer konar. Ona bir menzil daha görünür veya kaldırılır, ona da girmek ister, Rabbim bunu bana ver der. Allah Azze ve Celle, “bunu sana versem herhalde Benden başkasını istemezsin buyurur.” “Hayır, izzetine yemin olsun ki istemeyeceğim bundan daha güzel hangi menzil ola ki” der. O menzil de verilir, içine girer konar. Sonra ona bu menzilin önünde bir menzil daha gösterilir veya kaldırılır, sanki içinde o var olan gibi, ona arzu duyar “ey Rabbim bana bunu ver” der. Allah (c.c.) onu “sana versem herhalde başkasını istemezsin!?” buyurur. “Hayır, izzetine yemin olsun ki istemeyeceğim, hangi menzil ondan daha güzel olabilir ki?” der. Ona o menzil de verilir, içine girer konar. Sonra susar. Allah, “neyin var, niçin istemiyorsun” buyurur. Adam, “Ya rab Sen’den o kadar istedim ki artık haya ettim, Sana o kadar yemin ettim, artık haya ettim” der. Allah Azze ve Celle, “sana yarattığım günden son verdiğim güne kadarki dünyayı ve bir de on katını sana versem razı olur musun” buyurur. Adam, “Sen izzet Rabbi (Rabbülizzeh) iken benimle alay eder misin” der. Allah Onun bu lafına güler.” (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, X, 343)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis, uzun bir hadis rivayetinin bir parçasıdır. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 10/340-342/h. no:18352)

İlginçtir, Heysemi bu hadisin sıhhati hakkında bir değerlendirmede bulunmamıştır.

- Bu hadisi, el-Münziri de rivayet etmiş ve değişik yollardan rivayet edilen bu hadisin bazı yollarının sahih olduğunu bildirmiştir. (bk.et-Terğib ve’t-Terhib, 2/211-213/h. no: 5442).

- et-Taberani bu hadisi ayrı senetlerle rivayet etmiştir. (bk. el-Mucemu’l-Kebir, 9/357.. / h. no: 9763)

el-Munziri, Taberani’nin rivayetindeki, senetlerden birinin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. a.g.y)

el-Munziri, Hâkim’in de bunu rivayet ettiği ve “sahih” kabul ettiğini bildirmiştir.(a.g.y) Ancak biz Hâkim’de bu rivayete rastlayamadık.

- İbn Ebi’d-Dünya da bu hadisi -fakat benzer ifadelerle kısaca- rivayet etmiştir. (bk. Sıfatu’l-Cenneti, 1/58 /h. no: 30)

Müslim de yine İbn Mesud’dan aynı konuyu -az farkla- rivayet etmiştir. (bk. Müslim, İman, 310/187)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun