Sünnetle Yaşamak - 177. GÜN

     Ebu Mûsâ el-Eş’ârî (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Yüce Allah, meleklerine ‘Kulumun çocuğunun ruhunu mu kabzettiniz?’ buyurur. Melekler: ‘Evet’ derler. Allah: ‘Kulumun gönlünün meyvesini/ciğerparesini mi kopardınız?’ buyurur. Melekler: ‘Evet’ derler. Allah: ‘(Bu durum karşısında) kulum ne dedi?’ Melekler: ‘Sana hamdetti ve «İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» (Biz, Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz) dedi’ derler. Bunun üzerine Allah: ‘O halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da «hamd evi» koyun’ buyurur.” [1]

[Tirmizî, Cenaiz 36 (1021)]

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 841.  

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun