Sünnetle Yaşamak - 307. GÜN

     İbn Abbas (r.a.)’tan şöyle rivayet edilmiştir: “Beni Saide’nin kardeşi Sa’d b. Ubade’nin annesi kendisi yanı başında olmadığı bir vakitte öldü. Adam ‘Ya Resulullah! Ben yokken annem vefat etti. Yerine bir sadaka versem ona bir fayda verir mi?’ dedi. Resulullah (s.a.s.) ‘Evet’ buyurdu. Bunun üzerine adam: ‘Öyleyse seni şahit tutuyorum ki Mihrak bahçesini onun için sadaka olarak veriyorum.’ dedi.”[1]

[Buhârî (5/297), Ebu Davud (2/15), Neseî (2/130), Tirmizî (2/25),
Ahmed b. Hanbel (3080). Metin, Ahmed b. Hanbel’in rivayetidir.]

 

[1] İbrahim b. Muhammed, Öldükten Sonra Fayda Verecek Salih Ameller, Tercüme: Savaş Kocabaş, Polen Yayınları, İstanbul 2007, s. 69.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun