Cennetin her gün güzelleşeceği anlamındaki hadis sahih midir?

Tarih: 29.07.2012 - 05:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

Câbir (r.a.) rivayet ediyor:

"Allah Teâla her gün cennete şöyle buyurur: 'Sana girecek olanlar için güzelleş!' Ardından cennetin güzelliği daha da artar. İşte seher vaktinde insanların hissettikleri serinliğin sebebi budur." [İmam Taberâni, Mu'cemu's-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/110]

- Bu hadis-i şerif başka kaynaklarda var mı; sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu hadisi Teberanî Mucemu’s-Sağir’de zikretmiştir. Ancak, bu hadiste yer  alan bazı ravilerin teferrüd ettiklerini (tek ravi olduklarını) belirtmek suretiyle hadisin zaafiyetine işaret etmiştir. (bk. Taberanî, Mucemu’s-Sağir , 1/63)

Hafız Heysemî, bu hadis rivayetinde yer alan ravilerden birinin metruk (hadisinin kabul edilmez) olduğunu belirtmek suretiyle hadisin çok zayıf olduğuna dikkat çekmiştir. (bk. Zevaid,10/412)

Ancak, cennetin ve içindekilerin sürekli güzelleşeceğine dair ayetler ve sahih hadisler vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennetin ve içindekilerin her gün güzelleşeceği doğru mudur?

Cennetin gittikçe daha güzel bir yer haline gelecek olmasının hikmeti nedir? Herkese ibadetlerinin karşılığı tastamam ödendiğine göre, cennet nimetleri neden artarak devam eder?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun