"Allah bir kulu severse, yalvarmasını dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 18.01.2013 - 07:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Var ise kaynağı ve açıklaması nasıldır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bazı rivayetler şöyledir:

"Allah sıkıntıda olan kullarının yalvarmalarından hoşlanır.”

manasındaki hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ancak bir ravisi hakkında olumsuz kanaatler vardır. (bk.Mecmau’z-Zevaid, 3/137)

“Allah meleklerine 'Gidin filan kulumun üzerine belaları sel gibi  dökün.' diye emreder. Onlar da  gidip emri yerine getirirler. O kimse ise yine de Allah’a hamdetmeye devam eder. Melekler dönerler ve 'Ey Rabbimiz! Emrettiğiniz gibi kulunun üzerine sel gibi belaları döktük.' deyince Allah 'İşinize dönün ben kulumun sesini duymak isterim.' diye buyurur.”  Taberani’nin (el-Kebir) rivayet ettiği bu hadis de zayıf kabul edilmiştir. (bk. a.g.e, 2/291)

"Allah bir kulunu sevdiği zaman, onu sıkıntılara sokar ki yalvarıp yakarmasını dinlesin.”

manasındaki hadisi Deylemi rivayet etmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, 3/325)

Bu hadislerin manası açıktır. Allah kullarının kendisine yalvarmasını istiyor.

“De ki: Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki!.."(Furkan, 25/77)

 mealindeki ayette bu husus vurgulanmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun