Boşlukların tanrısı argümanı mantıklı mı?

Tarih: 31.08.2023 - 15:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı ateistler, "Bilim herkese yeter ve bir şeyi anlayamadığımız zaman sırf şimdi anlayamadığımız için ona Tanrı'nın gücü diyoruz.” diyorlar. “Ama gelecekte bunu bir şekilde çözebiliriz ve bu sebeple de tanrıya ihtiyacımız yok" diyorlar.
"Bilimdeki bu boşluklar yüzünden evrende Tanrı olmaya gerek yok." Bu argümana "Boşlukların Tanrısı" diyorlar...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bilindiği gibi bir sorunun doğru cevabı tektir. Yanlış cevabı sonsuz eksi birdir. İslam âlemi dışındaki bilim adamlarının doğru ilah anlayışı yoktur. Bazı bilim adamları ateisttir. Onlar zaten yaratıcıyı başta inkâr ediyorlar. Bazıları da kendi âlemlerine göre bir ilah modeli çizip ona inanıyorlar. Böyle bir ilah inancı hakikati yansıtmaktan uzaktır.

Doğru ilah anlayışı İslamiyet’tedir. Allah Kuran’da kendisini tarif ediyor. Mealen:

"De ki o, tektir. Yaratılmamış, doğmamış ve doğrulmamıştır. Her şeyi o yaratmıştır. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O ezelî ve ebedîdir. Maddî değil tamamen nuraniyettir. Onun kâinattaki tasarrufu emirledir." (bk. İhlas, 112/1-4)

Nasıl ki bir komutan “Yürü!..” emriyle bir eri yürüttüğü gibi aynı emirle bir orduyu da yürütür.

İşte Allah’ın da kâinattaki tasarruf ve icraatı böyle emirledir. Bir oksijen atomunu yaratmayı murat ettiği zaman “Ol” der yokluk âleminden varlık âlemine bir oksijen çıkar. Cennet ve cehennemi yaratmayı murat ettiği zaman yine bir “Ol” emri ile gayb aleminden bu şahadet âlemine cennet ve cehennem çıkarılır.

Bu anlayışın dışındaki her türlü ilah anlayışı hakikati ifade etmemektedir.

Şimdi sorduğunuz soruyu cevaplayabiliriz:

Batı bilim âleminde çok farklı ilah anlayışı vardır. Bunlardan birisi de BOŞLUKLARIN TANRISI anlayışıdır.

Bu düşünceye göre, mesela elinizde bardak içinde bir sıvı var. Siz bu sıvının ne olduğunu araştırdınız ve bunun su olduğunu ispatladınız. Onlara göre bu suyun bir yaratıcıya ihtiyacı yoktur. O sıvıyı araştırdınız ama ne olduğunu ortaya koyamadınız. O zaman bu sıvının bir ilahı olmalıdır. Yani onlara göre güya bir varlığın meydana geliş sebepleri ve mahiyetinin ne olduğu biliniyorsa, onun bir yaratıcıya ihtiyacı yoktur. Bilinmiyorsa bir yaratıcının eseridir.

Onlar inatlarından dolayı bir yaratıcıyı kabul etmiyorlar. Kendileri de biliyorlar ki, bir insanda ortalama 50 trilyon hücre vardır. Bir saniyede Allah bir hücrede üç bin hadise meydana getirmektedir. Biz ona reaksiyon diyoruz. Yani bir saniyede bir insanda meydana gelecek değişiklik 50 trilyon x 3 bin=…. kadardır.

Bu kadar reaksiyondan bir tanesi hatalı olsa insanın hayatı tehlikeye girer. Bütün bunları kim yapıyor? Bizim yapmadığımız ortada.

Lokmayı ağzımıza alıyoruz. Yutup yutmamakta ihtiyar bizde. Yuttuktan sonra hiçbir şeye sözümüz geçmiyor. Gücümüz yetmiyor. Allah o besinleri ayrıştırıyor, başa gideceği başa, dişe gideceği dişe gönderiyor.

Onlar bunları bildikleri hâlde gurur ve kibirlerinden dolayı Allah’ın bu tasarruflarını görmezden geliyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun