Allah'ı nasıl doğru anlarız?

Tarih: 13.02.2020 - 08:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yaratılışı anlayabilmek için yaratıcıyı doğru anlamak lazımdır. İnsanlık tarihi boyunca, varlıkların yaratılışı hakkında çok farklı felsefî görüşler ileriye sürülmüştür. Zaman zaman semavî beyanlar ve peygamberlerin mesajları ile Allah'ın kâinatta mutlak tasarruf sahibi olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, bu mesajlar kısa sürede göz ardı edilmiştir. Bu hususta, özellikle Yaratıcı'nın isim ve sıfatlarını anlamada hata yapılmış, ya O'nun çok küçük varlıklarla uğraşmadığı yönünde bir ekol gelişmiş ya da Allah'ın belli bir büyüklükten sonraki varlıkları yaratmada zorluk çektiği yönünde batıl bir düşünce hâkim olmuştur.

Yaratma fiili, Allah'ın tasarrufundadır. Bunu anlamak pek kolay değildir. Çünkü, bizim fiilimizle O'nunki çok farklıdır. Biz topraktan çanak çömlek yapıyoruz. O ise, bütün bitkileri, çiçekleri, yaprakları ve meyveleri ondan halk ediyor.

Günümüzde gençlerin ateizm gibi bir yaratıcının varlığını kabul etmeyen görüşleri benimsemelerinin temelinde, Allah’ın varlığını kavrayamama ve İslâmiyet’in ortaya koyduğu İlah anlayışını doğru bilememeleri yatmaktadır. Biz onlara eğitimle doğru bir İlah anlayışı vermediğimiz için, her bir genç kendi âleminde bir ilah modeli tasavvur etmektedir. Her nefsin çizdiği ilah modeli kendi âlemi nispetinde olacaktır. Elbette böyle bir ilah modeli ile kâinattaki varlıkların teşekkülünü, onların yaratılış hikmet ve gayelerini çözmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bir süre sonra nefis kendi âleminde çizdiği o ilah modeline karşı bir tavır sergileyecektir.

1950’li yıllarda Erzurum’dan bir genç Trabzon’daki akrabalarını görmeye gider. Bir süre sonra dönünce arkadaşları etrafına toplanıp Karadeniz’in ne kadar büyük olduğunu sorarlar. O da çok büyük olduğunu söyler. Arkadaşları o büyüklüğü tarif etmesini isteyince der ki; "Emimgilin kazanından siz deyin kırk misli, ben diyeyim kırk buçuk misli daha büyüktür."

 İşte gençlerin âlemindeki ilah tasavvuru, bu gencin Karadeniz büyüklüğü tarifine benzemektedir. Onların ilahı kendi âlemlerindeki ilahtır. Bu konuda yapılacak şey, bu gençlere İslâmiyet’in bildirdiği doğru ilah anlayışını anaokulundan üniversiteyi bitirinceye kadar verilmesiyle mümkündür. Yoksa kendilerinin hem dünya ve hem ahiret hayatını, bizim de dünya hayatımızı zindana çevireceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun