Fosillerde bulunan DNA’lar evrimi kanıtlar mı?

Tarih: 03.02.2022 - 08:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eski insan ya da canlı fosillerinde/kalıntılarındaki DNA’larının farklı olduğunu ve evrimi kanıtlayacağını söylüyorlar. Bunun gerçekliği var mıdır, yoksa sebebi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fosillerin hepsi, evrimcilerin iddia ettiği gibi canlıların tesadüfen birbirinden meydana geldiği iddiasını reddediyor. Her canlının kendi genetik yapısıyla doğrudan en mükemmel şekilde yaratıldığını gösteriyor.

Her bir canlının şeklinden organ yapılarına, davranışından besinlerin nasıl alınacağına ve nasıl sindirileceğine, o besinleri alması için gerekli ağız yapısından mide şekline varıncaya kadar bütün karakterleri, Allah tarafından tayin ve tespit edilip, bu karakterler DNA moleküllerine şifrelenmiştir. Tıpkı bir incirin bütün özelliklerinin çekirdeğinde şifrelendiği gibi.

O şifreler açılarak canlının gelişip olgunlaşması da yine bizzat Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudreti altında cereyan eder.

Nasıl ki, bütün fabrikaların çalışması elektrikledir. Elektrik bütün fabrikaların çarklarının doğrudan yanındadır. Ya da insan vücudunda ruh bütün organların çalışmasını bizzat doğrudan idare ediyorsa veya yer çekimi kanunu bütün yeri ve içindekileri aynı anda çekiyorsa, Allah’ın varlıkları yaratması ve idaresi de böyledir.

Allah’ın varlıkları idare ve sevki emirledir. Bir kumandan “Arş / Yürü” emriyle bir eri veya bir orduyu yürüttüğü gibi, Allah da neyin olmasını murat ediyorsa “Ol” demesi o varlığın meydana gelmesi için yeterlidir. Bir oksijen atomunu yaratmayı murat ediyorsa, o emirle bir oksijen yaratılır. Cennet ve cehennem murat ediliyorsa, onlar yaratılır.

Allah istese idi bütün canlıları, evrimcilerin iddia ettiği gibi birbirinden yaratabilirdi. Ama her canlıyı ayrı yarattığını, her varlığının genetik yapısını farklı olmasından anlıyoruz. Bu genetik yapı değişerek bir başka canlı ondan hasıl edilmiyor.

Nitekim bütün dünyada yaygın olan ve devamlı mutasyona uğrayan Covid-19 virüsü, yine virüs olarak kalıyor. Bir başka canlıya dönüşmüyor. Fasulyeden patates, domatesten biber yaratılmıyor.

Peki, evrimciler niçin canlıların birbirinden meydana geldiğini iddia ediyorlar?

Çünkü onlar bir yaratıcıyı kabul etmiyorlar. Allah yerine tabiat ve tesadüfü koyuyorlar. Her şeyin başıboş olduğu ve bir yaratıcılarının bulunmadığı propagandasını yapıyorlar. Onların iddialarının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Tamamen ideolojik bir propagandadır. Üzerinde durmaya değmez.

Sonuç olarak bütün canlı ve cansız varlıkları yaratan Allah’tır. Onun kâinattaki icraatı emirledir. Allah’a göre bütün kâinatın idaresi bir atomun idaresi gibidir. Bütün kâinatı yaratmak bir atomu yaratmak gibidir. Bütün varlıklar sadece onun “Ol” emriyle meydana gelir.

Bir canlıyı yaratmak sonsuz ilim, irade ve kudreti gerektiriyorsa, her bir canlının hayatının devamı da yine sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah’ın emir ve tasarrufuna muhtaçtır.

Yeryüzünde en akıllı, ilim ve irade sahibi insan olduğu halde, vücudunda meydana gelen değişiklikleri yapmaya gücü yetmiyor. İnsanda ortalama 50 trilyon hücre var. Her hücrede Allah bir saniyede üç bin değişik reaksiyon meydana getiriyor. Yani bir saniyede insanın vücudunda meydana getirilen değişiklik: 50 trilyon x 3 bin =….. … kadardır. Bunun bir tanesi hatalı veya noksan olsa hayatımız tehlikeye girer.

Ama biz vücudumuzdaki bu olayları yapmaktan aciziz.

Ağzımızdaki lokmayı yutup yutmama iradesi bizde. Yuttuktan sonra hiçbir şeye sözümüz geçmiyor. Başa gideceği Allah başa, dişe gideceği dişe, göze gideceği göze gönderiyor.

İşte bütün bu olaylar karşısında insan sadece “Allahu ekber” / “Allah büyüktür” demekten başka bir şey yapamıyor.

İşte evrimciler “Allahu ekber” dememek için evrim adı altında bir takım hurafeler uyduruyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun