Bir çocuğun DNA’sı anne babasının DNA’sı ile aynı mıdır?

Tarih: 24.11.2020 - 12:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evrime inanmıyorum, ama bazı sorularım var, bunları tek tek açıklar mısınız?
1) Evrimcilere göre maymun nereden gelmiş, yarasadan mı? Peki yarasa nerden gelmiş, fil faresinden mi? Bir sitede diyor ki: Aslında birçok memeli türü âdet görür; ancak sadece insanlarda, en yakın kuzenlerimiz şempanzelerde ve daha uzak kuzenlerimiz yarasalar ile fil farelerinde “aleni/açık kanama” denen âdet tipi görülür. Diğer memelilerde âdet kanaması vajinal açıklıktan dışarıya akmaz. Kan, rahim içerisindeki duvar tarafından emilir.
2) Bir çocuğun DNA’sı anne babasının DNA’sı ile aynı mıdır?
3) Her insanın DNA’sındaki harfler farklı mıdır? Peki 100’de kaç farklıdır? Evrimi bitiren bir videoda şempanzeyle insanın DNA’sındaki nükleotidlerde 120 milyon harf farkının olduğunu duydum. Peki İnsanların DNA’sının farklı olmasıyla, insanla şempanzenin DNA’sının farklı olmasının farkını açıklar mısınız?
4) Hepimiz Hz. Adem’den geldiğimize göre hepimizin DNA’mız aynı olmalı değil mi? DNA’larımız nasıl değişmiş? Faydalı mutasyonu mu gösterir?
5) Cins dimorfizmi nedir? Açıklar mısınız? Mesela kedilerin erkek ve kız cinsiyetlileri var ve böyle olmazsa nesli devam edemez. Peki bir hayvanin erkek ve kadın cinsiyetlerinin olması evrimi bitirmez mi? Evrim cinsiyetlerin nasıl farklı olduğun açıklayabiliyor mu?
- Ayrı ayrı cevap verirseniz memnun olurum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1: Evrimcilere göre maymun nereden gelmiş, yarasadan mı? Peki, yarasa nereden gelmiş, fil faresinden mi?

Cevap 1: Evrimcilere göre bütün canlılar silsile halinde birbirinden tesadüfen meydana gelmiştir. Bu fikir aslında yeni değildir. Milattan önce 400 yılında Aneximander insanın balıktan meydana geldiğini ileri sürmüştür.

Daha sonra kaz ve ördeklerin köknar ağacından meydana geldiği 250 yıl bilimsel bilgi olarak kabul edilmiştir.

Bu tip düşüncelerin bilimle bir ilgisi yoktur. Birer hurafedir.

Soru 2: Bir sitede diyor ki: Aslında birçok memeli türü âdet görür; ancak sadece insanlarda, en yakın kuzenlerimiz şempanzelerde ve daha uzak kuzenlerimiz yarasalar ile fil farelerinde “aleni/açık kanama” denen âdet tipi görülür. Diğer memelilerde âdet kanaması vajinal açıklıktan dışarıya akmaz. Kan, rahim içerisindeki duvar tarafından emilir.

Cevap 2: Canlıların bazı özelliklerinin benzer olması, onları yaratının takdiridir. İnsanla diğer canlılar arasında hiçbir akrabalık bağı yoktur. Bu kuzen uydurması cehaletin ifadesidir.

Bir ülkenin her tarafında aynı kanunlar geçerlidir. Bu, o ülkenin idarecisinin tek olduğuna delildir.

İşte aynen bunun gibi, canlılar aleminde benzerlikler ve aynı kanunların görülmesi, onları yaratanın bir olduğuna delildir. Mesela, bitkilerdeki hücre yapısı hepsinde aynıdır. Hayvanlardaki hücre yapıları da yine aynıdır. İnsanlardaki hücre yapıları da aynıdır. Diğer taraftan organların yerleştirilmesi de yine aynıdır.

Mesela, Türkiye’deki insanların böbreği nerede ise, Almanya’daki insanların da böbreği aynı yerdedir. Avustralya’daki koyun nasıl süt veriyorsa, Fransa’daki, Türkiye’deki koyun da aynı şekilde süt verir, tavuklar da aynı şekilde yumurta verir.

Bütün bunlar Allah’ın bütün kainatta tek hakim olduğunu gösterir. Yoksa canlıların birbirinden meydana geldiğini değil.

Soru 3: Bir çocuğun DNA’sı anne babasının DNA’sı ile aynı mıdır?

Cevap 3: Hem aynıdır hem farklıdır. Genel hatları ile aynıdır, ama çocuğun kendine has farklılıkları da vardır. Bunu çıplak gözle de görebilirsiniz.

Siz belirli oranda anne ve babanıza benzersiniz. Ama tıpa tıp onların aynısı değilsiniz.

Soru 4: Her insanın DNA’sındaki harfler farklı mıdır? Peki, 100’de kaç farklıdır? Evrimi bitiren bir videoda şempanzeyle insanın DNA’sındaki nükleotidlerde 120 milyon harf farkının olduğunu duydum. Peki, İnsanların DNA’sının farklı olmasıyla, insanla şempanzenin DNA’sının farklı olmasının farkını açıklar mısınız?

Cevap 4: Her insanın DNA’sındaki harfler farklı değildir, aynıdır. Sadece insanın değil, bütün bitkilerin ve hayvanların DNA’ları aynı elementlerden yapılmıştır.

Bu harfler; A (Adenin), G (Guanin) S (Sitosin) ve T (Timin)’dir. Bunlar da yani, Adenin, Guanin, Sitosin ve Timin de C (Karbon), H (hidrojen), O (oksijen), N (Azot), S (Kükürt) ve Mg (mağnezyum)’dan ibarettir. Biraz da demir bulunabilir.

Biz nasıl ki, herhangi bir yazıyı veya kitabı 29 harften yazıyorsak, Allah da kainattaki varlıkları 110 elementten yazıyor. Bunlar da bilindiği gibi; karbon, oksijen, azot, fosfor vs. gibi elementlerdir.

İşte burada DNA’da da tabiri caiz ise dört harf kullanılır. Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Peki, o zaman canlıların her bir ferdinin DNA’ları nasıl farklı oluyor?

İşte bunun cevabı, bu elementlerin dizilişindedir. Mesela, burada bu dört harften iki farklı diziliş yapacağız:

         1. A-A-G-S-G-G-G-T-

         2. G-G-A-G-A-T-G-S-

Şimdi bu iki dizide kullanılan harflerin sayısı aynıdır. Ama dizilişleri farklıdır. Siz bundan onlarca farklı dizi çıkarabilirsiniz.

Sonra bunların sayıları da farklı olabilir. Dizide bütün harflerin sayısı aynı ve dilişlerinde harflerden bir tanesi yer değiştirse farklı bir genetik yapı ortaya çıkar.

Soru 5: Hepimiz Hz. Âdem’den geldiğimize göre hepimizin DNA’mız aynı olmalı değil mi? DNA’larımız nasıl değişmiş? Faydalı mutasyonu mu gösterir?

Cevap 5: Mutasyon falan değil. Doğrudan Allah yaratırken her bir canlının genetik yapısını hem anne ve babasına belli oranda benzer yaratıyor hem de o canlıya has özellikleri ona veriyor.

Soru 6: Cins, dimorfizmi nedir? Açıklar mısınız? Mesela kedilerin erkek ve kız cinsiyetlileri var ve böyle olmazsa nesli devam edemez. Peki bir hayvanin erkek ve kadın cinsiyetlerinin olması evrimi bitirmez mi? Evrim cinsiyetlerin nasıl farklı olduğunu açıklayabiliyor mu?

Cevap 6: Canlılar alemini anlamak ve eğitimi kolaylaştırmak için belirli karakterler dikkate alınarak gruplandırılır. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Mesela, sınıftaki öğrencileri birkaç şekilde gruplandırabilirsiniz. Cinsiyetine göre, kız ve erkek olarak ikiye ayırırsınız. Doğum tarihine göre, boyuna göre, memleketine göre vs. şeklinde gruplandırmak mümkündür.

İşte eğitimde kolaylık sağlamak için gerek bitkileri gerekse hayvanları benzer karakterlerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada en üstte alem yer alır. Ondan sonra aşağıya doğru benzer karakterlere göre gruplandırılır. Mesela, şöyle bir sıra takip edilir:

Tür     -    Cins     -    Familya    -     Ordo   -     Sınıf     -    Âlem

Burada en küçük birim türdür. Bunlar birbirine çok benzeyen özellikleri olanlardır. Biraz daha az benzeyenler cins, altında toplanır. Cinsler familya, familyalar ordo, ordolar sınıf içinde yer alır.

 Mesela, kedi türü, aynı özelliğe sahip olan kedileri içine alır. Ama kediler içerisinde birbirinden oldukça farklı yapıya sahip olanlar vardır. Mesela, Van kedisi bir türdür. Söz gelimi Pamuk adını verdiğiniz bir kedi ayrı bir tür, benekli dediğiniz ayrı bir tür olarak alınır. Sonra bütün bu kediler kedi cinsi altında toplanır. Buna benzeyen Vaşak vardır. Vaşaklar da kendi aralarında türlere ayrılır. Ama vaşak cinsi olarak kedi cinsi ile aynı familya altında toplanabilir.

İşte evrimciler böyle bir sınıflandırmayı, evrim kabul edip "benzer olanlar birbirinden meydana gelmiştir" gibi bir genellemeye gidiyorlar. Halbuki böyle bir sınıflandırma eğitimi kolaylaştırmak içindir.

Dimorfizm, iki şekilli demektir.

Evrimcilerin her canlı türünün erkek ve dişi olarak nasıl birbiriyle uyumlu meydana geldiğini açıklayamamaktadırlar. Halbuki her canlı grubunun erkeği de dişisi de hem benzer ve hem de birbirinden farklı karakterlere sahiptir.

İşte bütün bunlar her bir canlı grubunun ayrı ve her bir canlının kendine has özellikleriyle Allah tarafından yaratıldığının delilleridirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun