Bir evde üçten fazla yatak bulunması günah mı?

Tarih: 28.10.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir evde üçten fazla yatak olmamalıdır, zira dördüncü yatak şeytanadır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, bu ve benzeri hadisler, israfı ve savurganlığı kötülemek içindir. Yoksa ihtiyaç varsa, dört değil on tane hatta yüz tane yatak da alınabilir. Önemli olan ihtiyaç olup olmadığıdır. Karar ve hüküm de ona göre verilecektir.

Kur'an’da olduğu gibi (Müddessir 74/23-24) hadislerde de ahlaki bir kusur olan kibir yasaklanmaktadır. (Müslim, Eşribe 107, Libâs 42; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/118)

Bu nedenle Hz. Peygamber Efendimiz (asm) israfa götürecek sebeplerden biri olarak, ihtiyaçtan ve gereğinden fazla eşya edinmeyi şeytana nispet etmektedir. Bu nedenle de şöyle buyurmuşlardır:

“Bir yatak erkek için, bir yatak hanımı için, bir yatak da misafir içindir. Dördüncüsü ise şeytanındır.” (Müslim, Libas, 41; Ebu Davud, Libas, 45/4142; Nesai, Nikah, 82/3383; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/293)

İnsanlığın sınırlı kaynaklarını sorumsuzca ve gereksiz yerlere harcamak olan israf, İslam tarafından yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadisler, haram kılınan bir davranış olan israfı şeytanla irtibatlandırmıştır; Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Zira saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise, Rabbine karşı çok nankördür.” (İsra, 17/27)

Müfessir Taberi’nin de bu ayetin tefsirinde ifade ettiği gibi, Allah, malların, Allah’ın emrettiği yolların dışında harcanarak israf edilmesini yasaklıyor. İsrafın, şeytanın dostlarına yaraşır bir davranış olduğunu beyan ediyor. Böylece Müslümanların, mallarını nereye ve nasıl harcayacağını öğretmiş oluyor.

Hz. Peygamber (asm) de israfı şiddetle yasaklamış, kazanılan mal ve servetlerin sorumlu bir şekilde, ihtiyaç duyulan yerlere harcanmasını istemiştir. Gereksiz yere eşya alınmasının sorumluluğu gerektirdiğini belirten Efendimiz (asm), bu davranışların şeytani olduğuna işaret etmişlerdir.

Buna göre, bir kimsenin evinde kendisi, hanımı, çocukları ve misafirleri için ihtiyacı kadar yatak bulundurabileceği, bunun fazlasının böbürlenmeye, gururlanıp, kibirlenmeye yol açacağı, şeytanın vesvesesine fırsat vereceği açıktır.

Hadiste geçen "yatak" konusu sadece bir örneklemedir. Aynı durum diğer eşyalar için de geçerlidir.

Bir tarafta sırtına yatak bulamayan fakirler varken, bir Müslümanın kat kat yatakları evine yığması doğru değildir. Diğer insanların da ihtiyaçlarını düşünmelidir. Aksi takdirde toplum barışı bozulur, huzur ve asayiş, can ve mal güvenliği kalmaz.

Şu halde belirli ellerde toplanıp, zekatı, sadakası, vergisi verilmeyerek meşru hale getirilmeyen, milletin yararına yatırımlarda kullanılmayan, fakat sorumsuzca harcanan, çarçur edilen servetler, insanın başına iş açabilir. Toplumun fakir kesiminin düşmanlığını celbedebilir. Şeytanın, o fakir insanların kalbine vesvese vererek, fitne tohumları atmasına, servet sahiplerine karşı onların içinde kin yerleşmesine yol açabilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun