İsra Sûresi, 26. ve 27. ayette; "... saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir ..." buyrulmaktadır. Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

Tarih: 07.02.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran-ı Kerim'de yüce Allah, insanların helal yoldan kazanmasını, fakirlere ve muhtaçlara kazancının bir kısmını dağıtmasını, yakınlarının hakkını gözetmesini buyurmuş ve mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanında insanlığın baş belası olan israfı haram kılmış, mallarını gelişi güzel harcayıp, saçıp savuranları da şeytanın kardeşleri olarak nitelendirmiştir. Bu konudaki bir ayeti kerimede ise şöyle buyurmuştur:

“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” (İsra, 17/26-27)

Peygamberimiz de israfı yasaklamış ve insanın kazancını gerektiği gibi harcamasını, zira bundan kıyamet günü sorumlu tutulacağını haber vermiştir. Bununla ilgili olarak, insanın evinde bulundurması gereken eşyalara bile dikkat edilmesi gerektiğini bildirerek, bu konuda da israf edilmesini yasaklamış ve Cabir (r.a)’den rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur:

Bir yatak erkek için, bir yatak da hanımı içindir. Üçüncü yatak ise misafir içindir. Dördüncü yatak ise şeytan içindir.”(1)

Hadiste geçen şeytana ait olduğu belirtilen “dördüncü döşek” konusunu, bazı İslam alimleri gerçek anlamda anlamış ve gerçekten o yatakta şeytanın gecelediğini iddia etmişlerdir. Fakat diğer bazı alimler de bununla şeytanın israfı güzel gösterdiğinin kastedildiğini söylemişlerdir.(2)

Dipnotlar:

(1) Müslim, Libas, 41; Ebu Davud, Libas, 45/4142; Nesai, Nikah, 82/3383; Müsned, III, 293.
(2) Nevevi, Minhac, XIV, 59-60.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun