Tenasül uzvuna dokunmak neden abdesti bozmaz?

Tarih: 09.06.2023 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben diğer yazılarınızda tenasül uzvuna dokunmanın hanefilere göre abdesti bozmadığını okudum. Ama "Kim tenasül uzvuna dokunursa abdest alsın" diye bir hadis de rivayet ediliyor. (Nesai, Gusl 30)
- Peki Hanefi alimleri bu hadisi nasıl değerlendiriyor acaba?
- Ayrıca abdest vesvesesinden kurtulmak için bir tavsiyeniz var mı acaba?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis değişik kaynaklarda rivayet edilmiştir. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Buhari, Nesai, İbn Mace, Darimi gibi pek çok hadis alimi, Hz. Büsre’den nakledilen bu hadis rivayetinin sahih olduğunu bildirmiştir.(1)

- Âlimlerin büyük çoğunluğu ve üç mezhebe göre, tenasül uzvuna dokunan kimsenin abdesti bozulur. Dayanakları yukarıdaki hadislerin rivayetidir. 

- Hanefi mezhebine göre ise, tenasül uzvuna dokunan kimsenin abdesti bozulmaz.

Delilleri; Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Ahmed vs. kaynaklarda geçen şu hadis rivayetidir:

“Talk b. Ali’nin ‘Tenasül uzvuna dokunan kimsenin abdest alması gerekir mi?’ şeklindeki sorusuna Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle cevap vermiştir:

“O da ancak senden bir parçadır /veya senden bir et parçasıdır.”(2)

Demek ki, tenasül uzvuna dokunmanın abdesti bozmayacağını söyleyen âlimler de Peygamber Efendimizin (asm) açıklamasına uymaktadırlar.

Buna göre, Hanefi olanların, elleri tenasül uzuvlarına dokunmakla abdestleri bozulmaz, endişe edecek bir durum yoktur.

Ayrıca, abdest, namaz gibi ibadetlerimizde ve hayatımızın her alanında bizim rol modelimiz, önderimiz, örneğimiz... Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Ona uyduğumuzda Allah razı olur, bizi sever ve günahlarımızı bağışlar.(3)

Şu halde, Peygamberimizin (asm) aldığı gibi abdest almamız gerekir. Şeytan ise Peygamberimizin aldığı gibi değil daha fazla yapmamızı ister.

Örneğin, Peygamberimiz (asm) abdest alırken, her organı bir defa ve iki defa ve üç defa yıkamak suretiyle abdest almış ve üçten fazla yıkamanın sünnete aykırı olduğunu ve en fazla üç defa yıkamamızı istemiş.(4)

Şeytan ise vesvesesi olan Müslüman daha fazla yıkamasını, yeniden abdest almasını ister, hatta onlarca kez abdest almasını zorlar.

Bu durumda yapılacak şey abdest alırken her organın bir defa yıkanmasın yeterli olduğunu ve üçten fazla yıkamanın ise sünnete uymadığını bilmektir.

Demek ki, kim Peygamber Efendimize (asm) uymayı yeterli görür ve onu uygulamakla yetinirse, şeytanın vesvesesi ona zarar veremez Allah’ın izniyle.

Kaynaklar:

1) bk. Avnu’l-Mabud, 1/211-212.
2) bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami,1/431; el-Cezeri, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-erbaa, 1/78 /konuyla ilgili fazla bilgi için, bk. Zeylai, Nasburraye, 1/56-70.
3) Âli İmran Suresi, 3/31.
4) Buharî, Taharet, 23; Buharî, Taharet, 24; Muslim, Tahâre 3,4, 8; Nesâî, Tahâre, 67, 68, 93; Ahmed b. Hanbel, I, 50, 64, 66, 68, 71; Ebü Dâvud, Tahâret 51; Nesâi, Tahâret 105.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun