Tespihte gümüş püskül kullanmak caiz mi, günah olur mu?

Tarih: 31.08.2021 - 23:28 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam hukukunda erkeklerin gümüşten mamul yüzük ve mühür gibi eşyaları kullanması mübah / helal kabul edilmiştir.

Ancak fakihler, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin "altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi yasaklayan" (Buhârî, Eşribe, 28, Etime, 29; Müslim, Libas, 4, 5) hadisinden ve aynı yöndeki diğer hadislerden hareketle gümüş kaplardan yeme içmenin, diğer bir ifadeyle gümüşten yapılmış tabak, kaşık, bıçak gibi ev eşyasının kullanımının kadın erkek ayırımı yapılmaksızın haram olduğu görüşündedir.

Yine fakihlerin çoğunluğu kap kacak, bardak gibi gümüş eşyanın evde bulundurulmasını da câiz görmezken bazı alimler, diğer gümüş süs eşyası gibi bunları da bulundurmakta mahzur görmemişlerdir.

Ayrıca mushaf, kılıç, bıçak vb. eşyanın gümüşle süslenmesi câiz görülmüş, gümüş kakma veya gümüş suyuna batırılmış kapların kullanılmasının câiz olup olmadığı konusunda ise farklı görüşler ileri sürülmüştür. Genel olarak Hanefîler bunu câiz sayarken diğerleri gümüşün az miktarda veya ihtiyaç sebebiyle kullanılması halinde caiz olacağı yönünde görüş belirtmişlerdir. (Mevsılî, el-İhtiyar, 4/125-127; DİA, Gümüş md.)

Buna göre, israfa kaçmaksızın kamçısı veya püskülü gümüş olan tespihlerin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur, günah olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun