Gümüş yüzüğün bir miskalden fazla olmasının haram veya mekruh olarak değerlendirilmesi neye göredir?

Tarih: 12.12.2015 - 01:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Gümüş Yüzük ÜÇ gramdan fazla olan gümüş yüzüğün hükmü haram veya tahrimen mekruh olarak değerlendirilmiştir.
- Sözü Neye Göre Verilmiştir Hadis Var Mı Bu Konuda Hadis Varsa Paylaşırmısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Büreyde (r.a.) anlattığına göre, Resülullah (s.a.v.)'ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce), "Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!" buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu defa da "Niye sende putların kokusunu hissediyorum?" dedi. Daha sonra o kişi altın yüzük takmış olarak geldi. Bu defa da "Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum?" dedi. Bunun üzerine o şahıs "Öyleyse yüzüğüm neden olsun?" diye sordu. "Gümüşten olsun, ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın." buyurdu [Tirmizi, Libas 43, (1786); Ebu Davud, Hatem 4, (4223)].

İslam alimleri, bu hadis-i şerifte ifade edilen "bir miskal (4,009 gr)’dan fazla olmaması kaydını", bir yasaklama olarak anlamamışlar; bir miskalden daha ağır olan yüzüğü kullanmanın helal olduğunu, ancak tenzihen mekruh olacağını söylemişlerdir. Hadisi israfla izah etmişlerdir. Şöyle ki;

Erkeğin, gerek kendisinin gerekse ailesinin geçimini temin etmekle yükümlü olduğunu, bu sebeple elde edeceği kazancı gereksiz süslenme için harcamasının uygun olmayacağını belirtmişlerdir. Şu kadar var ki, Şafii mezhebine mensub bazı alimler hadisin zahirini alarak 1 miskali aşan yüzüğün kullanımını haram kabul etmişlerdir. Fakat bu görüş kabul görmemiştir. Çünkü bu hadis garib olup senedi zayıftır. Tirmizi de Sünen'inde hadisi rivayet ettikten sonra aynı hükmü vermiştir. [Tirmizi, Libas 43, (1786)]  

İlave bilgi için tıklayınız:

Demir, bakır, gümüş, tunç takıları takmakla ilgili hükümler nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun