Bilimi İslam’a göre yorumlama becerisini nasıl alabilirim?

Bilimi İslam’a göre yorumlama becerisini nasıl alabilirim?
Tarih: 20.10.2021 - 08:07 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce İslam’ın Ehl-i sünnet itikadına göre temel bilgileri alıp, ondan sonra farklı görüş ve kanaat beyan eden eserleri okuyabilirsiniz. Çünkü sağlam bir inanç maskesi almadan zehirli odalara girmeniz sakıncalı olabilir.

Piyasadaki bilgiler dört temel esas üzerine bina edilmiştir.

Birisi, bir yaratıcıyı tamamen devreden çıkaran bir bakış açısı ile takdim edilen bilgiler.

İkincisi, tamamen Hristiyanlık ve benzeri dinler adına bilimlerin yorumu.

Üçüncüsü, İslam’da geçmişte batıl mezhep olarak adlandırılıp devreden çıkarılmış olan bida ehli mezhepleri esas alarak bilimlerin yorumlanması.

Dördüncüsü, hak ehli olan Ehl-i sünnet anlayışına uygun olarak verilen bilgilerdir. Bu dördüncü gruba giren eserler, Allah’ın irade sıfatından gelen kainat ayetleri ile kelam sıfatından gelen Kur'an ayetlerini beraber değerlendiren ve her şeye mana-yı harfi ile bakan bilgiler verir.

Tartım ayarı doğru yapılmamış bir terazi ile ne tartsanız yanlış sonuç verir. Bunun için önce terazinin ayarının sıfırlanıp düzeltilmesi gerekir. Şimdi herhangi bir Müslüman da önce Hak yol olan ve ecdadımızın, özellikle Selçuklu ve Osmanlıların tâbi olduğu Ehl-i sünnet mezhebinin düsturlarına göre sağlam bir iman ve İslam’a göre doğru bir muhakeme esaslarını tam kavradıktan sonra istediği yayını okuyabilir, değerlendirebilir.

Böyle bir temel bilgiyi almadan, -şimdi çok kimsenin yaptığı gibi- olayları aklına göre değerlendirir veya öyle değerlendirilmiş konuları okursan istikameti bulamazsın. Çünkü şimdiki dinsizliği esas alan Batı felsefesine göre şekillenmiş ve kodlanmış bir akıl her meseleyi kendi nefsine göre yorumlayıp değerlendirecektir. İslam’a göre ayarı yapılmamış bir akıl hakikati nasıl bulacaktır?

Biliyorsunuz bilimlerin konusu kâinattaki varlıklardır. Bu varlıklar da Allah’ın eserleridir. Önce İslam’ın temel meselelerini öğrenirseniz, kâinattaki varlıklara da baktığınız zaman Allah’ın sanat eserleri olduğunu görürsünüz.

İnsan aynaya baktığı zaman iki şey görür. Görünenin birisi aynanın kendisidir. Diğeri de aynanın gösterdiği cisimdir. Kendinize bakıyorsanız aynada kendinizi görürsünüz. Aynaya bakıyorsanız aynanın camını görürsünüz.

İşte kainattaki bütün varlıklar, -insan da dahil- hepsi Allah’ın isimlerine birer aynadır. Şimdiki bilimler sadece aynanın şeklini, büyüklüğünü, hangi maddelerden yapıldığı anlatarak, Allah’ın aynadaki isimlerinin görünmesini gizlemeye çalışıyorlar. Mesela, insandan bahseden tıp ilmi, bir ayna durumunda olan insanın organlarından, bu organların görevlerinden ve yapılarından bahsediyor. Yani aynayı bize anlatıyorlar. Halbuki o ayna Allah’ın hangi isimlerini bize gösterdiğine hiç dikkat çekmiyorlar. Esas Allah’ın o isimlerinin nazara verilmesi onlara bakılması lazım.

İşte bunu bize gösterecek, Kur'an’ın bu asır insanlarının anlayışına uygun eserleri okumak öncelikli olmalıdır. Örneğin, Risale-i Nur eserleri okunabilir. Bu eserler, doğrudan kainatın ve içindekilerin Allah’ı nasıl gösterdiğini, bir başka ifade ile Allah’ın isimlerine nasıl ayna olduklarını anlatıyor. Buna benzer başka eserler de okunabilir.

İlave bilgi ve detaylı örnekler için tıklayınız:

Kainata ve içindekilere, mana-yı harfî ve mana-yı ismî ile bakmak ne ...

FEYYAZ.TV

Bilimin Dilinden Yaratılış

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun