Allah'ın zatı ve sıfatları sonsuz güzellikte midir?

Tarih: 01.05.2015 - 11:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah'ın sonsuz kibriyası ve azameti ne demektir?
- Nasıl bir sonsuzluk tur bu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Allah'ın zatı ve sıfatları sonsuz güzelliktedir. Bu güzellik fiziki değildir. Çünkü Allah cismaniyetten münezzehtir. Ancak Allah’ın bizce meçhul olan hakikati de isim ve sıfatlarının mahiyeti de idraki mümkün olmayan bir güzellik ve mükemmelliktedir.

- Güzelliğin yalnız fiziki yapıdan ibaret olmadığı bilinen bir gerçektir. Manevi güzellik ve kemalatına meftun olduğumuz büyük İslam alimlerinin, asfiya ve evliyaların bu cazibelerinin manevi olduğunda şüphe yoktur. Onların ahlakı, ilimleri ve sair manevi yönleri itibariyle güzel kabul edilirler.

Bunun gibi, sonsuz  kibriya ve azamet sahibi, nihayetsiz ilim ve hikmet sahibi, sonsuz kudret ve saltanat sahibi Allah’ın, bu vasıflarıyla eşsiz güzellik ve benzersiz mükemmellikte olduğunda elbette şüphe yoktur.

- Allah'ın sonsuz kibriyası ve azameti; eşsiz, misilsiz, hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan, bütün varlıkları tek başına yaratan, bütün her şeyi her an ayakta tutan, kayyumiyet sırrıyla bütün varlıkları hikmet ve kudretinin parmağında tutup, onları sapan taşı gibi evirip çeviren eşsizliğinin unvanlarıdır.

Keza, bunlar gözle görülen ve hiçbir menfaati olmadığı halde, kullarına karşı gösterdiği sonsuz merhamet, inayet, af, müsamaha, ikram, ihsan ve lütuflarda bulunmak gibi sıfatlarıyla da her yönden büyük bir makama, eşsiz bir ahlaka sahip olduğunun unvanlardır.

- Aslında Allah’ın azamet ve kibriyasını en güzel ve en veciz bir şekilde ifade eden “Tesbihat” kelimeleridir. Evet, hiçbir eksiklik ve noksanlığın kendisine yanaşmadığını ifade eden “Sübhanallah”; bütün hayır ve nimetlerin, bütün iyilik ve güzelliklerin yegâne mercii olduğunu beyan eden “Elhamdülillah” ve eşi benzeri olmayan yegâne büyük olduğunu ilan eden “Allahu ekber” kelimeleri, Allah’ın kibriya ve azametinin çok veciz unvanlarıdır. Bu önemlerindendir ki her farz namazdan sonra otuz üçer defa okunmaları müekked sünnettir.

- Biz insanlar olarak, Allah’ın sıfatlarının nasıl bir sonsuzluk olduğunu ifade etmekten aciziz. Yalnız, bunların önsüz, sonsuz, ortaksız, sınırsız, kayıtsız, zamansız, mekansız olduklarını düşünüp, bu benzersiz olan mefhumlar penceresinden uzaktan uzağa bu hakikate bakabiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın Zat'ının sonsuz olduğu hangi ayet ve hadiste geçiyor?
Sonsuzluk anlaşılabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun