Allah'ın beş parmağı vardır, diye bir hadis var mıdır?

Tarih: 09.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Varsa -haşa- böyle şey mi olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili rivayet şöyledir:

Abdullah b. Mes'ûd’un bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m)’e bir Yahûdî (bir rivayette: ehlikitaptan bir adam, bir din adamı) geldi ve:

“Yâ Muhammed, Allah gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, dağları bir parmağında, bütün ağaçları bir parmağında, öbür mahlûkları da bir parmağında tutar, sonra: 'Melik ancak benim (bütün kâinatın hükümdarı ancak benim)!' der.” dedi.

Bunun üzerine Rasûlullah (a.s.m) ağzının sonundaki dişleri görülünceye kadar güldü. Sonra da "Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler." (Enam, 6/91; Hacc, 22/ 74; Zumer, 39/ 67) mealindeki âyeti okudu.” (Buharî, Tevhid, 19, 26; Müslim, Munafikîn, 19-22)

Görüldüğü gibi, Buharî’de geçen hadis rivayetlerindeki ifadeler bir Yahudi’ye aittir. Hz. Peygamber (a.s.m) onun bu sözünü komik bulduğu için gülmüştür ve arkasından da; “Onlar Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler.” mealindeki ayeti okumak suretiyle, söz konusu Yahudi’nin düşüncesinin yanlışlığına işaret etmiştir.

Bu rivayetlerden birinde yer alan “Rasûlullah Yahûdî’nin bu sözünden hoşlanarak ve onu tasdîk ederek, güldü.” şeklindeki yoruma yer verilmiştir. Kurtubî bu yorumun yanlışlığına dikkat çekmiştir. (bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi)

İbn Huzeyme, bu yorumu doğru kabul etmiş, fakat bunun bir mecaz ifade olduğunu belirtmiş ve “Kıyamet günü, birinizin ekmeği avucuna aldığı gibi yeri avucuna alır.” manasına gelen hadisle karşılaştırmıştır. (İbn Hacer, a.g.e.)

Hattabî de, Yahudi’nin sözlerinin tasdik edilmediği, bunun ravinin algılaması olduğu, kaldı ki bu fazlalığın diğer sahih rivayetlerde yer almadığı, şayet doğru olsa bile bunun bir mecaz ve kuvvetten kinaye olduğuna işaret etmiş ve Hz. Peygamber (a.s.m)’in bir kısmını okuduğu şu ayetin ifadesiyle karşılaştırmıştır: 

“Ama onlar, Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler, O’na lâyık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü O’nun avucunda, gökler âlemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hâkimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.” (İbn Hacer, a.g.e).

İslam kelamcılarının cumhuruna göre, Yahudi’nin bu sözlerini duyan Hz. Peygamber (a.s.m)’in “Ama onlar, Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler.” mealindeki ayeti okuması, onun o sözlere karşı gösterdiği olumsuz tavrından kaynaklanmaktadır. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Rivayetleri aktarırken biraz daha dikkat edelim lütfen…

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun