Allah’ım bendeki değişmeyi görünce bana şifa verir mi?

Tarih: 30.03.2022 - 09:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dokuz yıldır psikolojik baş ağrım var. Bu musibetle namaza Kuran'a başladım...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Bazen hoşlanmadığınız şey sizin için hayır olabilir; hoşlandığınız şey de sizin için şer / kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara, 2/216)

mealindeki ayette, çok önemli bir hakikate işaret edilmiştir.

Görünürde kötü olan bazı şeyler güzel, güzel olan bazı şeyler de kötü olabilir. “İşler akıbetlerine göre değerlendirilir.” şeklindeki mukarrer kaide de bu ayetin bir nevi tefsiridir.

Sizin durumunuz bunun canlı bir örneğidir. Baş ağrınız sebebiyle ağır bir vebalden kurtulmuşsunuz. İmandan sonra İslam dininin en önemli bir vecibesi olan namaza başlamış olmanız ve Allah’ın bütün insanlara gönderdiği Kur'an’ı okumanız gerçekten paha biçilmez bir servettir. 

Sorunun “Allah’ım bendeki değişmeyi görünce bana şifa verir mi?” şeklindeki ikinci şıkkına gelince:

Burada da kısa ve özet bir bilgi vermekte fayda vardır. Gerisini sizin zekavetinize havale ederiz. Şöyle ki: 

Allah’a karşı yapılan kulluk görevlerinin asıl amacı onun rızasını kazanmaktır. İkinci derecede ise ahiret hayatında cehennemden kurtulma ve cennete girmektir.

Bunun dışında dünya menfaati ile ilgili bir şey ibadetin, kulluğun, duanın gerçek bir sebebi olarak görülürse, o ibadetin sevaplarını ya kısmen ya da tamamen yok edebilir. Çünkü kulluk ilahi rızaya ve uhrevi faydaya bakar. Dünyaya yalnız bir teşvik, bir ümit cihetine bakılabilir. Bu da ibadet ederken değil, ibadetten önce bağımsız bir şekilde “bu ibadetin, bu veya şu faydası da olabilir” düşüncesi, imanı zayıf, takvası güçsüz, kulluk ruhunu anlamamış, oradaki lezzeti tatmamış kimseler için bir teşvik ruhsatı olabilir.

Yoksa, işi pazarlamaya götürmek suretiyle kulluk bahçesinden dünya meyvelerini koparmak, ahiret işlerini dünya menfaatine dirsek yapmak hem kulluğa yakışmaz, hem de sorumlu olabilir. 

Son olarak meali verilen ayet üzerinde dikkatli bir şekilde düşünüp tefekkür etmeniz de sorudaki tereddütlerinizi giderecek bir mesaj olabilir.

“İnsanlardan öylesi de var ki, Allah'a iğreti şekilde kulluk eder. Kendisine bir iyilik eriştiğinde onunla mutlu olur; başına bir imtihan geldiği zaman ise yüz geri dönüverir. O, dünyada da ahirette de ziyana uğramıştır. Apaçık bir hüsran diye işte buna denir.” (Hac, 22/11)

İlave bilgi için tıklayınız:

Sadece isteğimiz olsun diye dua etmenin sevabı var mı?

Dünyevi işlerimiz ve dünya malı için dua etmek ihlası bozar mı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun