Allah yaşlananın günahlarını siler mi?

Tarih: 06.10.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Soru (Allahü Teâlâ, 40 yaşına gelen Müslümanı, cinnet, cüzzam, baras gibi hastalıklardan emin kılar. 50 yaşına gelince hesabını hafifletir. 60’a ulaşınca onu keremiyle rızıklandırır. 70’e gelince gök ehline onu sevdirir. 80’e gelince, iyiliklerini mükafatlandırır, kötülüklerini affeder. 90 yaşına varınca, onun geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret eder ve kendisini aile halkına şefaatçi kılar ve bir münadi ona, "Bu, dünyada Allahü Teâlânın himayesine girmiş bir kimsedir." diye seslenir.) [Ebu Ya’la]
- Bu hadis mi sahih mi nasıl anlaşılmalı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, Allah yaşlananın günahlarını siler diye bir kural yok, yani sadece belli bir yaşa gelmiş olmak günahların silinmesi için yeterli bir sebep değildir.

Bu konuda şu noktalara dikkat etmekte fayda vardır:

a) “İnkâra saplanmış olanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Ne haklarında ölüm kararı verilir ki ölüp de azaptan kurtulsunlar. Ne de tattıkları azaptan en küçük bir eksiltme ve hafifletme olur. Biz, Allah’ı ve nimetlerini inkâr eden her nankörü işte böyle cezalandırırız. Orada avazlarının çıktığı kadar yüksek sesle feryat edecekler: 'Rabbimiz! Ne olur, bizi buradan çıkar ve dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızın yerine sâlih ameller işleyelim!' Allah da onlara: 'Size, düşünüp öğüt alacak bir kişinin, düşünüp öğüt alabileceği bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı bir peygamber de gelmişti. O hâlde tadın azabı! Artık zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur.' buyuracak.” (Fatır, 35/36-37) mealindeki ayetlerde “ömrün uzun olmasına rağmen öğüt almayanların durumlarının çok kötü olduğuna” işaret edilmiştir.

b) Rivayete göre, Hz. Ali, İbn Abbas ve Ebu Hureyre, bu ayette belirtilen ömrün altmış yaş olduğunu bildirmişler. (bk. Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

c) İlginçtir, ayette verilen ömrü belirten ( نُعَمِّرْكُمْ ) cümlesinin riyazi makamı da 60 sayısına tevafuk etmektedir. Nitekim ömür verilmesinin ifade eden (نعمّر ) kelimesinin ebced değeri: 360=6x60’dir. Muhatap olanlara ve üçüncü çoğul şahıslara bakan (كم) zamirinin ebced değeri ise tam 60’dir.

Bu da Kuran’ın ayrı bir mucize parıltısıdır.

d) Söz konusu ayetin bir nevi tefsiri olan aşağıdaki sahih hadis rivayetlerinde -sorudaki bilginin- aksini bildiren ifadeler vardır:

"Cenab-ı Hak, ecelini altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden, her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır." (bk. Buhârî Rikak 4; Tirmizî, Da'vât 113)

e) Söz konusu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre’den nakledilen bir yorum yukarıdaki ayetle özdeşleştirilmiştir: 

Ebu Hureyre şöyle der: Allah’ın insanoğlunun özrünü kabul etmeyeceği yaş, 60’dir. “Düşünüp öğüt alacak bir kişinin, düşünüp öğüt alabileceği bir ömür vermedik mi?” ayeti buna işaret etmektedir. (İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 11/239) 

f) Soruda geçen rivayete gelince:

İnternette birbirinden çalarak sadece “Ebu Yala” yazıp güya referans verilmiştir. Böyle kaynak vermek yeterli olmaz. Bu bir.

İkincisi: Bu hadisin sağlam hiçbir senedi yoktur. Ravilerinden bazıları yalancı, bazıları oldukça zayıf, bazıları da uydurukçu. Buhari dahil büyük hadis otoriteleri tarafından cerhedilmişler, yani sağlam ve güvenilir olmadıkları ifade edilmiştir. (bk. İbnu’l-Cevazi, el-Mevduât, 1/180-183; Şevkani, el-Fevaidu’l-Mecmua fi’l-ahadisi’l-Mevdua, 1/481)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun