Allah neden helak etmedi?

Tarih: 25.06.2019 - 12:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enfal 33’te "Allah varsa başımıza taş yağdırsın" diyen kavime Allah hem peygamberimizin orda olduğu için hem de tövbe edebilirler diye yağdırmadığı söyleniyor, ama peygamberimizden önceki kavimler neden helak edilmiştir onlarında tövbe etme ihtimali yok mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

“Hatırla, bir de şöyle diyorlardı: 'Allah'ım! Eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikat ise gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder!' Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez, tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir.” (Enfal, 8/32-33)

Müşrikler Kur'an'ın gerçek bir vahiy ürünü ve Allah'ın kitabı olmadığı konusundaki iddialarını, kitabın dili, içeriği veya -farzı muhal- varsa hatalarını ortaya koyarak kanıtlamak yerine, Allah'ın kanunlarına ve âdetine aykırı taleplerde bulunma yolunu seçtiler.

Planlarına göre bu talepleri yerine gelmezse kitabın Allah'tan gelmediği, dinin de hak olmadığı ortaya çıkmış olacaktı.

Allah İslâm'ı, kıyamete kadar bütün insanlığa son bir çağrı olarak göndermişti. İnsanların, inanmadıkları takdirde helak olma korkusundan değil, makul buldukları ve ihtiyaçlarına cevap verdiği için ona iman etmelerini istemişti.

Bu ilahi irade müşriklerin isteklerine ters düşüyordu, dilekleri hemen kabul edilemezdi.

Bu genel ilke dışında kısmen veya toptan imha eden felâketlerle cezalandırmayı iki şey daha engellemekteydi:

1. Hz. Peygamber (asm)'in içlerinde, aynı topluluk ve şehir içinde olması.

2. Müşriklerin inatlarından vazgeçerek tövbe etmeleri, hak dini kabul ederek bağışlanmayı dilemeleri. Hz. Peygamber (asm)'in dünyadan ayrılmasından sonra da ya kafirlerin imana gelip tövbe etmeleri veya bunların çocuklarının hidayete gelmesi ihtimali açık bulunduğundan, ayetteki istiğfar, fiilen yapılanın yanında "devamlı olan istiğfar ihtimali" olarak da anlaşılmış, bu doğrultudaki bazı rivayetlere dayanılarak felaketlerle cezalandırmanın hiç olmayacağı ileri sürülmüştür. (bk. İbn Kesir, Elmalılı ilgili ayetlerin tefsiri)

Ancak müşriklerin gökten taş yağması veya kendilerini toptan imha edecek bir felaket gönderilmesi dışında kısmen imha edecek felaketlerle veya başka şekillerde cezalandırılmaları hem bu ayete hem de ilahî irade ve âdete aykırı değildir.

Peygamberimiz (asm) Medine'ye göç edince müşrikler birinci güvenceyi kaybetmiş oldular.

Geriye iman ve tövbe kaldı, buna sarılanlar kurtuldular; inkarlarında ısrar edenler ise dünyada yenilerek, esir düşerek, yaralanıp ölerek cezalandırıldılar, ahirette de cehenneme girerek ceza göreceklerdir.

Bütün bu açıklamalar peşin hükümle zihinleri perdelenmemiş insanları şu sonuca götürmektedir: Kur'an Allah katından gelmiştir, bunu ispat etmek için gökten taş yağdırmaya gerek yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bu asrın bu kadar isyanlarına rağmen, niçin helâk olmuyoruz ... 
Helak olan kavimlerde çocukların ve hayvanatın da helak olmasını ...
Kaç tane kavim veya topluluk, nerede, nasıl ve hangi sebeple helak ...
Günümüzde neden kavimler helak olmuyor mucizeler yaratılmıyor ...
Bu asrın bu kadar isyanlarına rağmen, niçin helak olmuyoruz ... 
Enfal suresi 33. ayette "Sen aralarında iken Allah onlara azap etmez ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun