Allah, makamını yükseltmek için kişiye belalar, musibetler verir, hadisi ne demektir?

Tarih: 20.04.2014 - 20:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Âdem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetIe erişiImez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyIeri verir." hadisini aça rmısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebu Hureyre’den nakledilen rivayete göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz (bazen bir) kişinin Allah katında bir mevkii olur ki, kendi ameliyle oraya ulaşamıyor. Bu sebeple Allah o kişiyi –söz konusu makama ulaşıncaya kadar- hoşlanmadığı şeylerle imtihan eder / başına belalar, musibetler verir.” (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, h. no: 3741)

- Ebu Yala’nın rivayet ettiği bu hadisin senedi sağlamdır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, a.y)

- Her şey Allah’ın ezeli ilminde vardır. Kimin hangi mevkide olacağı da vardır. Allah’ın kullarının özgür iradeleriyle yapacakları tercihleri esastır. Bu tercihleri de Allah’ın malumudur. Fakat ilim zorlayıcı değil, tespit edicidir. Onun için tercihin neticesinden sorumlu olan insandır. Bu adalet ölçüsünün bir tezahürüdür.

Ancak, bazen Allah bazı kulları için adaletin ötesinde bir iyilik de yapar. Bu iyiliği bazen sebepsiz yapar, bazen de sebepleri halk ederek yapar. İşte bu hadiste, Allah’ın hikmet dairesinde sebepleri yaratarak yapacağı iyiliğin bir örneğine yer verilmiştir.

- Bu hadisin verdiği ders şudur: İnsanlar, musibetler gibi hoşlanmadıkları şeylerin başlarına gelmesi durumunda, Allah’ın kaderine itiraz elini uzatmasınlar. Rahman ve rahim olan Allah’ın bunda hayırlı bir muradı olduğunu düşünsün ve:

“Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara, 2/216)

mealindeki ayetin mesajını iyi okusunlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun