Peygamberimiz'in "Ya Rabbi eşyanın hakikatını bana göster." diye dua etmesini nasıl anlamalıyız, eşyanın hakikati nedir?

Tarih: 22.02.2012 - 09:38 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle sebebler hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur."

Âlemlerin Efendisi Muhammed Mustafa (asm) "Ya Rabbi eşyanın hakikatını bana göster." diye dua etmiştir. Niçin eşyanın hakikatına muttali olmayı bu derece aşkla arzu etmiştir?

Bu suale ancak "Eşya bizi yaratan Rabb'in sıfat ve isimlerinin tecelli ettiği aynalardır, bu aynalara dikkatli nazarlarla baktığımızda orada tecellî eden Rabb'imizin isim ve sıfatlarını görebiliriz. İsim ve sıfatları tebârüz edenin bilinmesi mümkün olabilir." diye cevap vererek tatmin olabiliriz.

Ve bu noktada şu kudsî hadîsde anlatılmak istenen manâ vücuda gelecektir:

 "Bilinmez bir hazine idim, bilinmeyi murad ettim ve âlemleri yarattım."(Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/132)

Âlemlerin yaradılış hikmeti Rabbi (cc) bilmekse, O'nu bilmenin yolu âlemde tecelli eden isim ve sıfatları anlamaktan geçer. Sıfat ve isimler ise şiddetinin zuhurundan perdesiz ihata edilemeyeceğinden, ancak tecelli ettikleri aynalardaki tecellileri ile bilinebilirler. Bu ayna ise eşyadır.

O halde eşyayı anlamak Rabbi (cc) bilmeye giden yolda en iyi vasıtadır denilebilir. Eşyayı anlamak onu doğru kriterler içerisinde arîz ve amîk olarak tahlile tâbi tutmakla mümkün olur. Her şeyde olduğu gibi eşyayı anlamada da iyi bir metod ve iyi bir hareket noktası seçilmelidir ki, hedefe gitmek mümkün olsun. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Bazı evliyalar -Hakiki hakâik-ı eşya, esmâ-i İlâhiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakâikın gölgeleridir- demişler. Bu ne demektir? Eşyanın hakikatı hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun