Gayri müslim kadınla nikâh ve şahitlik konusunda bilgi verir misiniz?

Gayri müslim kadınla nikâh ve şahitlik konusunda bilgi verir misiniz?
Tarih: 20.08.2006 - 17:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müslüman erkeğin, Müslüman olmayan (Hristiyan, Musevi) bayanlarla evlenebileceğini biliyorum. Ama bu ecnebi kadınlarla dini nikâh kıymak üzerimize vebal midir?
- Yoksa sadece Müslüman eşler arasında mı geçerlidir bu nikah?
- Ayrıca şahitlerin Müslüman olacağını okudum, acaba bu doğru mudur?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evliliğin gerçekleşmesi için nikâhın olması şarttır. Müslüman bir erkeğin evleneceği kadın, Yahudi veya Hristiyan bile olsa mutlaka nikâh gereklidiir. İki tarafın Müslüman olduğu bir evlenmede, her iki şahidin de Müslüman olması gerektiğinde görüş birliği vardır. Çünkü gayri müslimin Müslüman üzerinde velayet hakkı yoktur (bk. en-Nisâ, 4/141; el-Kâsânî, II/253). Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf'a göre, iki taraf veya yalnız kadın Ehl-i kitap'tan olursa şahitler de Ehl-i kitap'tan olabilir.

Fıkıh kitaplarında şöyle yazılıdır:

Müslüman bir kadın varken Hristiyan bir kadınla evlenmek sahih olsa da mekruhluktan kurtulamaz. Çünkü sakıncalardan uzak olamaz bu evlilik. Ama nikâh sahih (geçerli), doğan nesil meşrudur. Çünkü İslâm hukuku her türlü ihtiyaca cevap verecek evrenselliktedir; vermiştir de. İstisnaları da olur elbette.

Müslüman kadın ve erkek, müşriklerle evlenemez. Müşrik kadın, Allah'a başka şeyleri ortak koşan,örneğîn puta, yıldızlara, ateşe ya da hayvana tapan kadındır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! Allah 'a ortak koşan kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin..." (Bakara, 2/221)

Bir Müslüman erkeğin Yahudi veya Hristiyanlardan bir kadınla evlenmesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda ulema icma etmişlerdir. Âyet-i kerimede şöyle buyuruluyor:

"...Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları, mehirlerini verip nikâhlayınız, onlar size helaldir." (Maide, 5/5)

Ehl-i kitap olan bir kadınla evliliğinin mubah olmasındaki hikmet; bu kadının Müslümanla evlenmesi sebebiyle Allah'a, peygamberlere, ahiret gününe, iman etme ihtimalidir.

Müslüman Bir Kadının Müslüman Olmayanla Evlenmesi

Müslüman bir kadının bir kâfirle evlenmesi icma ile haramdır.

"Müşrik erkeklerle iman etmedikçe onlara mümin kadınları nikâhlamayın." (Bakara, 2/221)

Çünki böylesi bir evlilikte, mümin kadının küfre düşmesi korkusu vardır. Koca, karısını kendi dinine çağıracaktır. Kadınlar genelde erkeklerine uyarlar ve onların yaptıklarından etkilenirler ve onları dinlerinde tahrik ederler. (Fetevâ-i Hindiye, XI/330)

Kadın, kız kardeşi, halası veya mahrem kadınlardan biriyle bir nikâhta toplanamaz...

Bir erkeğin iki kız kardeşi ya da kadın ile halasını veya teyzesini bir nikâhta toplaması haramdır. Allah Teâlâ evlenilmesi haram olan kadınları açıklarken (şöyle buyuruyor):

"Ve iki kızkardeşi birlikte nikâhlamanız da haramdır. Ancak cahiliyet devrinde geçen affedilmiş geçmiştir." (Nisa, 4/23)

Hadislerde de bu konu genişletilerek açıklanmıştır:

"Kadın ile hala ve teyzesi bir nikâh altında toplanamaz." (Buhari, Nikâh, 27)

Birbirine çok yakın olan kadınlarla aynı anda evlenmenin yasaklanmasının hikmeti, daha çok ahlakidir. Bu tür evliliklerde birbirine yakın akraba olanları (yani iki kızkardeşi veya yeğenle teyze veya halası) aynı anda nikâhlamak, onlar arasında kıskançlık ve rekabete yol açar. Sıla-i rahîmin kesilmesine sebep olur. Çoğu kere iki kuma birbirleriyle anlaşamaz, uyuşamazlar. Böylesi bir durum haramdır. Bundan dolayı da iki yakın akrabayı aynı anda nikâhlamak haram kılınmıştır.

(bk. Mustafa KASADAR ve Sadık AKKİRAZ, Kadın İlmihali, s.356-357)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun