Allah, kainattaki bütün işleri düzeltip yönettiğini söyler, ama entropi yasası gereği kainat kaosa meyilli değil midir?

Tarih: 07.06.2012 - 02:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah kainattaki bütün işleri düzeltip yönettiğini söyler, ama entropi yasası diye bir şey olduğunu biliyoruz ve bu yasaya göre kainatta bir sürecin üzerinde daha üstün bir kontrol olmadıkça, o süreç kaosa meyillidir. Yani evren sürekli olarak bir kaosa gitmektedir, aynen bir dağın tepesinden başıboş bir şekilde akan nehir gibi, o zaman Allah ayette dediği gibi bütün işleri düzeltip yönetmiyor!..

- Bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın; Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah’ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır.”(Neml, 27/88);

“(Allah) Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp, insanı ilkin çamurdan yarattı.”(Secde, 32/7); 

”Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.”(Mülk, 67/3-4)

mealindeki  ayetler ve benzerlerinde evrenin mükemmel bir sanat eseri olarak var edildiğini göstermektedir.

- Bu Kur’an kitabının bu teşrii ayetleri gibi, kâinat kitabının tekvini ayetleri de varlıklarda eşsiz bir sanat estetiğinin, göz kamaştıran bir  harikalığın bulunduğunu ilan etmektedir. Kâinat kitabını okuyup anlamaya çalışan yüzlerce fen bilim dalının yeni yeni keşiflerle ortaya koyduğu gerçekler, evrenin harikalığına, mükemmelliğine, güzelliğine reddedilmez bir şahittir.

- Entropi yasasından çıkartılan kaos konusu bu mükemmelliği zedeleyecek bir durum değildir. Çünkü, ifade edilen bu kaos bir kıyamet, evrenin ölümü demektir. Aslında bu bir kaos değil, düzenli bir yolu takip ederek, diğer dünyanın kapılarının açılması için yapılan bir süreçtir.

- İnsanların mükemmel bir varlık olduğu tartışmasızdır. Fakat insanlarda -başlarına başka bir felaket gelmediği takdirde- belli bir çizgiyi takip ederek, mevcut hayat-ölüm dengesinin hayatın aleyhine dönmesiyle ölüme doğru yol aldığı bir gerçektir. Ama insanın ölümü asla bir kaos değildir. Kur’an’da, ölümün de hayat kadar mahluk olduğu, Allah tarafından düzenli bir şekilde yaratıldığı vurgulanmıştır.

“Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur/üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.”(Mülk, 67/2)

mealindeki ayette bu gerçeğe işaret edilmiştir.

Entropi olayı -insanda söz konusu olduğu gibi- evrenin de gittikçe yaşlanarak hayat-ölüm dengesini ölümün lehine, hayatın aleyhine sonuçlanacak bir sürecin takibidir.

İnsanın ölümü bir tesadüf olmadığı gibi, evrenin ölümü de bir tesadüf değil, Allah’ın takdirinin bir yansımasıdır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Kainatta her şeyin düzenden düzensizliğe (entropi) meyilli ve insanın nefsani şeylere istekli yaratılması; ibadetlerin zor olması ve hayatın cehenneme gitme üzerine ayarlanması nasıl izah edilebilir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun