Allah alet ve vasıta olmaksızın her şeyi işitir ve görür, ne demektir?

Tarih: 17.10.2015 - 13:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İlmihalde; Allah vasıtasız işitir, ancak vasıtalardan ve vasıtalar vasıtasıyla işiten de ondan başkası değildir. (Deniliyor) Allah hem kendi sanına uygun bir şekilde hem de bizim duyduğumuz gibi mi işitiyor?
- İlmihalde; Allah alet ve vasıta olmaksızın her şeyi görür. Fakat alet ve vasıta ile görenlerin gördüklerini de görür, her gözden gören O dur. (DENILIYOR) ALLAH hem kendi görmesi hem de bizim gibi mi görüyor. O bizim gözümüzün içinden mi görüyor hocam?
- Allah’ın şu taraftan ya da şu taraftan bakıyor demek doğru mudur?
- Kafam karıştı hocam. Lütfen anlaşılacak bir cevap verin.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce şunu belirtelim ki, soruda yer alan bilginin kaynağının verilmemesi önemli bir eksikliktir. Çünkü, hangi makamda, nasıl bir ifadenin kullanıldığını görmemiz, meseleyi açıklamamıza daha çok yardımcı olur.

Bununla beraber konuyu şöyle açıklayabiliriz:

a) Allah her şeyi vasıtasız görür ve vasıtasız işitir. Onun -göz, kulak gibi- cihazlara ihtiyacı yoktur. Zaten iman ettiğimiz Allah’ın en bilinen bir sıfatı “muhalefetun lil-havadis”tir. Yani Allah hiçbir şeye benzemez.

“... Onun benzeri hiçbir şey yoktur...” (Şura, 42/11)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

b) “Allah’ın vasıtalardan işitmesi” ifadesini “Allah insanların dilleriyle çıkardığı sesleri de işitir.” şeklinde anlamak gerekir.

c) “Allah’ın göz vasıtasıyla görmesi, kulak vasıtasıyla işitmesi” düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Ancak bundan “Allah, kulakla işittikleri aynı şeyi de işitir ve gözle gördükleri şeyleri de görür” manası kastedilirse bir sakıncası olmaz.

d) Allah da işitir, insanlar da işitir. Ancak Allah'ın işitmesi, vasıtasız ve sınırsızdır. İnsanlar kulak vasıtasıyla ve sadece belli frekanstaki sesleri duyabilirler. Gizli ve kısık sesleri duyamazlar, Allah ise hepsini duyar. Görmek de böyledir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun