Allah’ın rızası, sevabı ve mükafatı mıdır?

Tarih: 06.01.2017 - 02:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam Azam akidesinde: O gazap da eder, razı da olur. Onun gazabı cezalandırması, rızası da sevap ve mükafatıdır denilemez.
- Bu ne demektir... Tam olarak ne anlama geliyor

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Azamın ifadeleri şöyledir:

“Yüce Allah yaratılmışların sıfatları ile nitelendi, denilemez. Onun gazabı ve rızası kendisine ait ve nasıllığı tarafımızdan bilinemeyen iki sıfattır. Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin görüşü budur. O gazap da eder, razı da olur. Onun gazabı cezalandırması, rızası da sevap ve mükafatıdır denilemez.” (bk. el-Fıkhu’l-Ebsat, el-İmaratu’l-Arabiye, 1419/1999, 1/159)

- Bazıları -insanların sıfatlarına benzediği için- Allah’ın gazap / kızma ve rıza / razı olma sıfatlarını tevil etmişler. Onlara göre, Allah’ın gazabı, kızması demek, cezalandırmak demektir. Razı olması ise sevap vermek, mükâfatlandırmaktır.

- İşte İmam Azam, bu tevilleri kabul etmiyor. Bunun Ehl-i sünnet akidesine uymadığını belirtiyor ve doğrusu Allah’ın gazabı ve rızası kendi başına müstakil birer sıfattır.

Ancak Allah’ın hiçbir sıfatı yaratılmışların sıfatına benzemediği gibi, onun gazabı ve rızası da insanınkine benzemez.

Bundan anlaşılıyor ki Ehl-i sünnet alimlerine göre, Allah -ceza vermeden de- kızabilir. Çünkü her kızmak ceza vermek anlamına gelmez. Değişik ayet ve hadislerde ifade edildiği üzere, Allah her günaha kızar, fakat her günahkârı cezalandırmayabilir...

Ancak rızası olduğu yerde sevabı da verir. Çünkü Allah’ın rızası, yapılan iyi bir işe ve gösterilen güzel bir davranışa yöneliktir. İyi işlerin karşılığı olan mükâfatın verilmemesi haksızlık olur.

Hülasa:

Allah’ın görmesi, işitmesi, yaratıkların görmesi ve işitmesine benzemediği gibi, onun rızası ve gazabı da benzemez. Allah kendini ne ile vasıflandırmışsa, biz de -Ehl-i sünnet olarak- onu öyle vasıflandırırız.

Madem O, “ben işitiyorum, görüyorum; razı oluyorum, gazaplanıyorum” diyor, biz buna iman ederiz. Ve madem o “Allah’ın bir benzerinin olmadığını” bildiriyor, öyleyse biz de “onun hiçbir sıfatını yaratıkların sıfatı” gibi tasavvur etmeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun