Allah nasıl görüp işitiyor, bizim gördüğümüz renkleri, Allah da mı aynı şekilde görüyor?

Tarih: 07.12.2014 - 02:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine benziyor mu?
- Allah’ın görmesi ve duymasını şirk etmeden nasıl daha iyi anlayabiliriz?
- Bizim gördüğümüz renkleri, Allah da mı aynı şekilde görüyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, Allah’ın görmesi, işitmesi bizimkine hiç benzemez. Zira, Allah hiçbir şeye benzemez.

“Onun benzeri hiçbir şey yoktur; O hakkıyla işitendir, görendir.” (Şura, 42/11)

mealindeki ayette bu husus açıkça ifade edilmiştir.

- Evet, Allah her şeyi renkleriyle bütün keyfiyetleriyle görür, fakat bizim gibi alet edevata ihtiyacı yoktur. Onun başka sıfatları gibi görme ve işitme sıfatlarını da mahiyetleri itibariyle bilecek durumda değiliz.

- Şayet mesele bir “vahid-i kıyasi”, yani, kendi sıfatlarımızla Allah’ın sıfatlarının varlığını kavramak ise, bunun izahı şudur:

Biz kendi ilmimizle Allah’ın sonsuz ilmini tasavvur edebileceğimiz gibi, kendi görmemiz ve işitmemizle de Allah’ın sonsuz görme ve işitmesini anlarız.

Yoksa, onun ilmi, bizimkine benzemediği gibi, görmesi ve işitmesi de bizimkine benzemez.

Bizim bilgimiz -akıl, fikir, idrak, hafıza gibi unsurları barındıran- beyne ihtiyaç duyduğu gibi, görmemiz, işitmemiz de hem beyne hem de ilgili organlara ihtiyaç duymaktadır. Oysa Allah maddeden münezzehtir. Onun en önemli sıfatlarından biri de “muhalefetun lil-havadis”tir, hiçbir varlığa benzememesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun